Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Bedrijfsregio : 06 November 2002 Dertien projecten in aanmerking voor Europees geld

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben vandaag een selectie gemaakt uit 40 projecten die zijn aangemeld voor een bijdrage uit het Europese plattelandsontwikkelingsplan (POP) voor 2003

Gedeputeerde Staten adviseren LNV om ruim 2,5 miljoen euro beschikbaar te stellen voor plattelandsprojecten

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben vandaag een selectie gemaakt uit 40 projecten die zijn aangemeld voor een bijdrage uit het Europese plattelandsontwikkelingsplan (POP) voor 2003. Zij zullen de hieronder genoemde projecten met een positief advies indienen bij de minister van LNV. Genoemd ministerie verdeelt de Europese budgetten binnen Nederland.

De volgende projecten worden door het dagelijks bestuur van de provincie aangemeld:

POP is een Europees fonds, bedoeld om de ontwikkeling van het platteland te stimuleren. Hieronder vallen landbouwprojecten, water- en milieuprojecten, dorpsvernieuwing en activiteiten die het toerisme op het platteland bevorderen. Het totale budget dat uit het POP is toebedeeld aan Noord-Holland bedraagt voor de periode 2003 tot en met 2006 Ä9.500.000. Per jaar kan 2,5 miljoen euro worden uitbetaald.. Door enkele projecten echter meerjarig te maken, zien gedeputeerde staten de mogelijkheid toch 13 projecten te laten honoreren. Het ministerie toetst de aangemelde projecten aan Europese regelgeving alvorens het licht op groen wordt gezet. (Bron: Prov. NH)

Achtergrond informatie Leader+

Het initiatief voor deelname aan het Europese Leader programma is genomen door het regionaal economisch stimuleringsprogramma Kop & Munt. Gedeputeerde Verburg van de Provincie Noord-Holland, verantwoordelijk voor Kop & Munt, heeft dit initiatief politiek ondersteund; vanuit de Provincie Noord-Holland is 2,18 miljoen Euro (4,8 miljoen gulden) als co-financieringsmiddelen beschikbaar gesteld. Daarnaast heeft gedeputeerde Verburg, met in zijn portefeuille Landbouw, Economie en Europese Betrekkingen een grote bijdrage geleverd aan het verkrijgen van gelden uit het Leader+ fonds.

Het doel van Leader+

Het Leader+ programma dat nauw samenwerkt met Kop & Munt, benut de kracht van de regionale bevolking om het platteland verder te ontwikkelen en leefbaar te houden. IdeeŽn afkomstig uit het gebied zoals van verenigingen en andere organisaties, die in projectvoorstellen uitgewerkt zijn, worden geÔnventariseerd en beoordeeld op de voor de regio relevante criteria. De speciaal voor Leader+ samengestelde werkgroep, in Europese termen de Plaatselijke Groep genoemd, honoreert wel of niet de aanvragen. Ook hierin heeft de eigen bevolking een belangrijke rol toebedeeld gekregen. Leader+ is een fonds dat bestemd is voor de inwoners. Daarbij hebben zij ook de zeggenschap over de besteding van de gelden door middel van de Plaatselijke Groep die de bevolking breed vertegenwoordigt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Projectbureau Kop & Munt/Leader+
Willemsoord 30
1781 AS Den Helder
tel. 0223 66 84 70
fax 0223 66 81 31
(Projectleider Leader+ Anita Meijer)

Beknopte achtergrondinformatie over Leader+ kunt u vinden op www.leader-plus.org/

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl