Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Bedrijfsregio : 21 November 2002 Rapport Regionaal Actieprogramma Kop van Noord-Holland

Achtergrond

In 2001 is in de Kop van Noord-Holland de Ondernemersfederatie Kop van Noord-Holland opgericht. Vanuit het informele overleg tussen de ondernemersverenigingen in de Noordkop bleek behoefte aan een meer formele structuur om zo een gesprekspartner te kunnen zijn voor o.a. gemeenten en de provincie. Sindsdien heeft de OFK zich o.a. gemengd in discussies rond de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening en de partiële herziening van het streekplan Noord-Holland Noord. Gaandeweg deze discussies bleek er in toenemende mate behoefte te bestaan aan een economische visie op de Kop van Noord-Holland, vanuit de belangen van het aldaar gevestigde bedrijfsleven. Middels dit rapport wordt hieraan invulling gegeven, waarbij het doel tweeledig is.

Ten eerste is deze visie een leidraad in de discussie met de provincie over een aantal beleidszaken die de komende jaren een belangrijke rol in de regio gaan spelen. De voornaamste is daarbij de totstandkoming van het nieuwe streekplan Noord-Holland Noord, maar in dit rapport worden ook knelpunten en oplossingsrichtingen per thema beschreven. Zodoende kan dit rapport op vele fronten inhoud geven aan de lobby met verschillende overheden.

Daarnaast biedt de regionale economische visie van de OFK houvast voor het overleg van de afzonderlijke ondernemersverenigingen met de gemeente. In deze overleggen komt veelal lokale problematiek aan de orde die ook regionale gevolgen heeft. Middels een visie die door alle ondernemersverenigingen in de regio gedragen wordt, kan voorkomen worden dat men elkaar in de wielen rijdt bij de lobby met de gemeenten. Immers met betrekking tot de economische inrichting van de regio moeten keuzes gemaakt worden. Een eensgezinde visie op deze keuzes versterkt de kracht van het regionale bedrijfsleven en maakt het beter mogelijk om wensen ook daadwerkelijk tot uitvoering te laten komen.

Het is niet de bedoeling van dit rapport om een uitvoerige analyse op de huidige structuur van de regionale economie van de Kop van Noord-Holland te geven. Wel dient het een helder beeld te geven van de wensen van de het bedrijfsleven in de Kop van Noord-Holland en wordt er een aanzet gegeven tot het bereiken van deze wensen. Daarbij zal voor verschillende elementen van de regionale economie de volgende structuur gehanteerd worden:

U kunt het rapport vinden en downloaden op de OFK website.

Ondernemers Federatie Kop van Noord-Holland
Westerterpweg 14
1774 NK Slootdorp
T: 0227-603377

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl