Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Bedrijfsregio : 25 November 2002 Actualisatie UNA-projecten 2002

In december 2001 hebben Provinciale Staten van Noord-Holland zeven projecten aangewezen, die in aanmerking kunnen komen voor een provinciale investering uit de zgn. UNA-gelden.

Voor twee projecten "Hermitage aan de Amstel" en "Voorfinanciering grondaankoop Provinciale Ecologische Hoofdstructuur" is inmiddels door provinciale Staten een goedkeuringsbesluit afgegeven.

De overige vijf UNA-projecten stonden op 19 november weer op de agenda van Gedeputeerde Staten. Daarnaast zijn k drie nieuw aangemelde UNA-projecten besproken.

Actualisatie plannen van aanpak

In de plannen van aanpak van de UNA-projecten zijn -naast de geraamde kosten en de provinciale bijdragen- ook cruciale beslismomenten in de projectvoorbereiding opgenomen. Dan wordt beslist of de voorbereiding een nieuwe fase ingaat fwel stopt waardoor het project eindigt.

Gedeputeerde Staten zijn akkoord gegaan met de actualisatie van de plannen van aanpak voor de projecten "Zeepoort IJmuiden" en "Noord-Holland Maritiem/Water als economische drager"

Go-beslissingen

Het project "ISV Noord-Holland 2002-2010" was al eerder door GS goedgekeurd voor een bedrag van 21.8 miljoen voor de eerste tranche.

GS hebben nu k besloten voor het project "Realisatie Wieringerrandmeer" een bijdrage van 29 miljoen te reserveren uit de UNA-gelden en voor het nieuwe project "Ilperveld Integraal" een bijdrage van 7.750 miljoen.

Ten aanzien van het project "N201+" heeft het College het besluit genomen om voor de eerste en tweede fase van het project een UNA-bijdrage te reserveren van 112.9 miljoen.

Nieuw aangemelde projecten

Gedeputeerde Staten hebben twee nieuwe projecten bestempeld als "Una-waardig". Voor de nieuwe projecten "Provinciaal Sociaal-Culturele Infrastructuur" en "Investeringsimpuls Openlucht-recreatie" zullen Gedeputeerde Staten pas een maximale bijdrage uit de UNA-gelden vasttellen nadat een Maatschappelijke Kosten en Baten-analyse (MKB) is gemaakt en nadat de plannen van aanpak voor deze projecten zijn uitgewerkt.

Stand UNA-compartiment in fonds FINH

Als Provinciale Staten in de vergadering van 13 januari de besluiten van Gedeputeerde Staten honoreren zal het UNA-fonds per saldo nog beschikken over 116 miljoen euro.

Verder procedure

De voorstellen van Gedeputeerde Staten zullen voor advies worden voorgelegd aan de diverse Commissies van Provinciale Staten:

Provinciale Staten zullen de voordracht van Gedeputeerde Staten op 13 januari 2003 behandelen. (Bron: Prov. NH)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variërend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl