Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Bedrijfsregio : 06 Februari 2003 Texel Academie van start

4 februari 2003

Op 7 februari wordt het startsein gegeven voor de totstandkoming van de "Texel Academie", een initiatief van de Stichting Duurzaam Texel. De Texel Academie gaat zich bezighouden met het geven van cursussen en seminars rond de thema's Mariene Milieukunde en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Rond 16.30 uur wordt in het Maritiem en Jutters Museum in Oudeschild op Texel een intentieverklaring ondertekend in aanwezigheid van de gedeputeerden Verburg en Schipper van de provincie Noord-Holland.

Tijdens de startbijeenkomst zullen de heren drs J.H.J. (Bob) Verburg, gedeputeerde EZ van de provincie Noord-Holland, en prof. dr ir J.C. (Han) Brezet een korte inleiding geven van elk ca. 5 minuten. Daarna zullen de startfinanciers hun steun aan het initiatief bevestigen door een intentieverklaring te ondertekenen. Deze start wordt mogelijk gemaakt door bijdragen van EG (Leader+), provincie Noord-Holland, Projectbureau Kop & Munt, Stichting Duurzaam Texel en het Texelse bedrijfsleven. Na afloop is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

De Texel Academie gaat zich richten op direct toepasbare kennis voor het bedrijfsleven en de overheid. Ondanks het bestaande kennisaanbod is gebleken dat er grote behoefte bestaat aan een dergelijk Instituut.

De Texel Academie zal een mariene poot en een landpoot krijgen. Binnen de mariene poot zullen de cursussen die de stichting ProSea op dit moment organiseert, een plaats krijgen. Dit zijn cursussen Mariene Milieukunde voor de opleidingen voor de scheepvaart en visserij, en cursussen voor de offshore, zowel voor nationale als internationale gezelschappen.

Wat de landpoot betreft zal de komende maanden eerst een nader onderzoek naar de diverse marktsegmenten gedaan worden. Gedacht wordt aan cursussen op het gebied van duurzaam ondernemen in het algemeen, en specifiek voor de toeristische branche.

De begrippen Duurzaam Ondernemen of Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen mogen zich verheugen in een grote belangstelling aan de zijde van de overheid, maar steeds nadrukkelijker ook aan de kant van het bedrijfsleven. Financiële instellingen en grote bedrijven zien gunstige aspecten in het verduurzamen van het bedrijfsleven en hebben begrepen dat duurzaam ondernemen een impuls voor onze economie kan betekenen. Maar ook binnen het MKB groeit de belangstelling.

Op Texel leeft reeds enige tijd de wens om de op Texel aanwezige kennis (bij instituten als NIOZ, Alterra, EcoMare, stichting ProSea, Stichting Duurzaam Texel en instellingen elders in de kop van Noord-Holland) beter toegankelijk en toepasbaar te maken voor overheid, onderwijs en bedrijfsleven.

Texel is als vestigingsplaats zeer geschikt: niet alleen omdat daar al veel instituten zijn gevestigd, maar ook door de karakteristiek van het eiland zelf. Het gaat om 'het benutten van de rust-, ruimte- en natuuromgeving van het eiland voor (zelf)reflectie op het onderwerp duurzaam innoveren en maatschappelijk verantwoord ondernemen, alsmede als broedplaats voor creatieve, baanbrekende nieuwe ideeën op dit gebied'.

Ook zijn op Texel veel praktijkcases voorhanden van succesvolle en vernieuwende initiatieven van ondernemers, die direct getoond kunnen worden aan cursisten.

Er is een breed draagvlak voor de Texel Academie. De Texel Academie zal financieel zelfstandig draaien, na een opstartfase van ca. drie jaar. Er is wel een aanloopsubsidie nodig om deze opstartfase te kunnen overbruggen. Dit benodigde geldbedrag wordt geschat op € 340.000 voor drie jaar.

Deze aanloopsubsidie is nu bijna rond. Het Leader+ programma (een EG-stimuleringsregeling), Kop & Munt (Regionaal Economisch Stimuleringsprogramma voor de Kop van Noord-Holland), de provincie Noord Holland, het Texelse bedrijfsleven en Stichting Duurzaam Texel hebben elk een bijdrage toegezegd.

De gemeente Texel denkt dat de Texel Academie belangrijke economische en duurzame impulsen zal geven en een welkome verbreding zal zijn van de smalle arbeidsmarkt op Texel. Om die reden is het ondersteunen van de Texel Academie vermeld in het collegeprogramma.

Nadere informatie:

Stichting Duurzaam Texel, Nienke Bloksma
0222 - 320 723 (alleen rond de startbijeenkomst op 06 - 27.04.28.87)

7 februari, 16.30 uur
Maritiem en Jutters Museum, Barentzstraat 21, Oudeschild, Texel.

Stichting Duurzaam Texel is een onafhankelijke stichting die duurzame projecten initieert en uitvoert op het gebied van Duurzame Energie, Duurzaam Bouwen, Duurzaam Ondernemen, Ketenmobiliteit, Informatie & Educatie, en Meervoudig Ruimtegebruik. Enkele voorbeelden van uitgevoerde projecten zijn: Natuurmaand Mei, Milieubarometer en Duurzaam Bouwen Beurs.

De stichting heeft een brede vertegenwoordiging van diverse maatschappelijke groeperingen op Texel.

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variërend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl