Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Bedrijfsregio : 25 Februari 2003 KvK vraagt bij Ministerie van EZ aandacht voor Noordwest 8

Het Ministerie van Economische Zaken stelt in haar nota 'Naar een gebiedgerichte economische agenda' dat het van belang is voor Nederland de productiviteit te verhogen, zeker op de wat langere termijn. Betreffende het regionaal economisch beleid wil EZ een meer selectieve benadering van regio's.

Daarbij hecht het ministerie grote waarde aan de stedelijke knooppunten. Ook staat het ministerie eenzelfde selectiviteit voor m.b.t. haar inbreng ten aanzien van de Uitvoeringsnota Ruimte en het Nationaal Verkeers- en Vervoersplan (NVVP). Deze nota's zijn belangrijk voor de regio.

De Kamer van Koophandel Noordwest Holland heeft het ministerie inmiddels meegedeeld dat zij met dit beleid de regionale stedelijke netwerken en dus ook Noordwest 8 ter discussie stelt. De kamer vraagt bij het ministerie aandacht voor de betekenis van Noordwest 8 in samenhang met de Randstadmetropool.

NoordWest 8

NoordWest 8 staat voor een duurzaam ruimtelijk totaalconcept voor heel NoordWest Holland. De hierbij horende denkbeeldige acht in de wegeninfrastructuur is voorwaardenscheppend voor de bescherming van de twee grote open groene gebieden en de verdere ontwikkeling van het regionaal stedelijk netwerk NoordWest Holland. Hierin ligt de kracht van NoordWest 8.

NoordWest 8 zet zich in voor oa:

opwaardering van de N9 tussen Den Helder en Alkmaar tot doorstroomweg en verbetering van de bereikbaarheid van Texel; realisatie van het Wieringer Randmeer; Specifieke agendapunten voor Den Helder zijn: uitbouwen van agrarische centrumfunctie (met name bollen; kenniscentrum), visserij, offshore (en aanverwante diensten, zoals specifiek onderwijs), toerisme en recreatie met in acht name van het (inter-) nationaal beleid ten aanzien van de Waddenzee. Bron en meer informatie www.noordwest8.nl/ en KvK.

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl