Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Bedrijfsregio : 04 Augustus 2003 Financiële bijdrage voor zes innovatieve projecten in de Kop

Het Leader+ subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling heeft voor zes innovatieve projecten in de Kop van Noord-Holland ruim € 350.000 van de Provincie Noord-Holland en Europa toegezegd gekregen. Dit betekent dat alle zes projecten volledig voldoen aan de voorwaarden die het Europese Leader+ programma stelt.

Deze toekenning betekent een financiële steun in de rug voor de economische ontwikkelingen in de Kop van Noord-Holland. Het grootschalige project WMC (Kenniscentrum Windturbine Materialen en Constructies) in de Wieringermeer is al in aanbouw op het Waterpark aan het IJsselmeer. In het najaar wordt het Kenniscentrum geopend. Dit project krijgt bijna € 113.500 uit het Leader+ fonds.

De initiatiefnemers Natuurvoeding Winkel Organisatie, Stichting Waddengroep en de biologische zuivelfabrikanten ontvangen ruim € 47.000 voor hun project retoursystemen voor kunststof verpakking voor zuivel. Eenvoudige uit één soort kunststof geproduceerde potjes met losse dekseltjes maken het inzamelen van recycling verpakkingsmateriaal simpel zowel voor de consument als voor het winkelpersoneel dat de gebruikte potjes in ontvangst neemt.

Op Texel krijgen drie projecten een Leader+ bijdrage. Het project decentrale informatiepunten Texel heeft € 112.000 toegezegd gekregen. Het is een bijdrage voor het installeren van de apparatuur op vier informatiepunten die verspreid over het eiland komen te staan en het in werking stellen van het digitale informatiesysteem.

De VVV Texel ontvangt een kleine € 10.000 voor het invoeren van een aantal digitale interactieve diensten als service naar de Texelse Vereniging van Logiesverstrekkers. Dit is de tweede fase van het E-mail Response Management Systeem bij de VVV Texel. De diensten betreffen promotie, verhuur van accommodatie, administratieve afhandelingen en telefoonbeantwoording.

Op agrarisch gebied zijn er ook innovatieve projecten beloond met een Leader+ bijdrage. Aan het Geografisch Informatie Systeem (GIS) voor agrarisch natuurbeheer doen op Texel zo'n 150 agrariërs mee. Het doel is om naast de economische agrarische bedrijfsactiviteit ook zorg te dragen voor het behoud en herstel van natuur- en landschapswaarden. Dit gebeurt in nauw overleg met natuurorganisaties en overheden.

Het project Ruim Baan ontvangt zo'n € 60.000 voor het opzetten van een milieubewust teeltsysteem geschikt voor bollenteelt, akkerbouw en teelt van vollegrondsgroente. Een andere vorm van planten maakt het mogelijk om met een nieuwe spuittechniek de gewassen te besproeien. Het grote voordeel hiervan is dat er minder gewasbeschermingsmiddelen nodig zijn. De initiatiefnemer is de werkgroep Vaktechniek Kop van Noord-Holland van de WLTO.

Leader+ Kop van Noord-Holland heeft op het moment totaal 31 projecten in portefeuille en heeft ruim 60 projectideeën ter beoordeling gehad. Tot 2006 kunnen er projecten ingediend worden. Vanaf 18 augustus kunnen weer nieuwe projectvoorstellen ingediend worden, telefoon 0223-668470

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variërend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl