Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Bedrijfsregio : 03 November 2003 Leader+ gelooft in de Intrarij schoffel

Het Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling Leader+ heeft in de Kop van Noord-Holland het project Intrarij schoffel van de Stichting de Wieders in Schagerbrug goedgekeurd. De aanvraag bedraagt € 50.000

Het project wordt nu aangeboden voor een centrale beoordeling door de nationale Leader+ organisatie in Flevoland. Hier is alle Europese regelgeving omtrent het subsidieprogramma Leader+ bekend zodat het project Intrarij schoffel op alle fronten wordt getoetst. Als het project deze kritische test doorstaat dan wordt Brussel verzocht om tot uitbetaling van het eerste voorschot van de gevraagde financiële bijdrage over te gaan.

Mechanisch schoffelen

Er zijn al een aantal machines op de markt waarmee mechanisch geschoffeld kan worden. Ze verwijderen onkruid tussen de gewasrijen. Toch blijft er altijd nog een strook grond over die met de hand geschoffeld dient te worden. Studenten en docenten van de universiteit in Wageningen hebben de Intrarij schoffel ontwikkeld en in de praktijk getest. Het accent van de proeven lag voornamelijk op het testen van de capaciteit van de machine om het gewas te onderscheiden van het onkruid.

Stichting De Wieders heeft het totale idee van de Intrarij schoffel overgenomen om het verder te ontwikkelen. Het is de bedoeling dat binnen nu en tweeënhalf jaar de Intrarij schoffel als onderdeel voor een bestaand schoffelwerktuig op de markt is. In de zomer van volgend jaar zullen maximaal vijf schoffelmachines voorzien kunnen worden van een Intrarij schoffel component. Loonwerkers en grote kwekers die actief zijn in de biologische landbouw kunnen de Intrarij schoffel dan uitproberen. Het jaar daarop zal dat aantal verdubbeld zijn. De Wieders wil zich alleen bezighouden met het verder ontwikkelen van de Intrarij schoffel. De productie geven de ontwikkelaars te zijner tijd graag uit handen.

Het grote voordeel van deze schoffel is dat het een milieuvriendelijke methode is. De optische sensoren die mechanisch schoffelen mogelijk maken, werken namelijk nauwkeuriger dan mensen. Het onkruid zaait in veel mindere mate uit waardoor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen verminderd kan worden. Daarbij neemt het aanbod van arbeidskrachten voor dit soort werk al jaren af.

Investeren in de Kop

Het Europese subsidieprogramma Leader+ heeft tot 2006 de tijd om € 5,5 miljoen in de Kop te steken. Andere financiële bronnen dienen dit bedrag wel te verdubbelen maar het is en blijft een grote stimulans voor het gebied. Innovatieve projecten die het platteland vitaal houden, kunnen steun van Leader+ krijgen. Dit gebeurt niet altijd met een subsidie. Ook van het uitgebreide netwerk, zelfs met contacten in het buitenland, kan gebruik gemaakt worden en Leader+ kan plannenmakers van kennis voorzien. Ideeën die elders namelijk tot verrassende resultaten hebben geleid, kunnen misschien ook betekenis hebben voor de Kop van Noord-Holland.

Looptijd project medio 2002 tot begin 2005.

Achtergrond informatie

Het initiatief voor deelname aan het Europese Leader programma is genomen door het regionaal economisch stimuleringsprogramma Kop & Munt. Gedeputeerde Verburg van de Provincie Noord-Holland, verantwoordelijk voor Kop & Munt, heeft dit initiatief politiek ondersteund; vanuit de Provincie Noord-Holland is 2,18 miljoen Euro (4,8 miljoen gulden) als co-financieringsmiddelen beschikbaar gesteld. Daarnaast heeft gedeputeerde Verburg, met in zijn portefeuille Landbouw, Economie en Europese Betrekkingen een grote bijdrage geleverd aan het verkrijgen van gelden uit het Leader+ fonds.

Het doel van Leader+

Het Leader+ programma dat nauw samenwerkt met Kop & Munt, benut de kracht van de regionale bevolking om het platteland verder te ontwikkelen en leefbaar te houden. Ideeën afkomstig uit het gebied zoals van verenigingen en andere organisaties, die in projectvoorstellen uitgewerkt zijn, worden geïnventariseerd en beoordeeld op de voor de regio relevante criteria. De speciaal voor Leader+ samengestelde werkgroep, in Europese termen de Plaatselijke Groep genoemd, honoreert wel of niet de aanvragen. Ook hierin heeft de eigen bevolking een belangrijke rol toebedeeld gekregen. Leader+ is een fonds dat bestemd is voor de inwoners. Daarbij hebben zij ook de zeggenschap over de besteding van de gelden door middel van de Plaatselijke Groep die de bevolking breed vertegenwoordigt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Projectbureau Kop & Munt/Leader+
Willemsoord 30
1781 AS Den Helder
tel. 0223 66 84 70
fax 0223 66 12 45
(Projectleider Leader+ Anita Meijer)

Achtergrondinformatie over Leader+ kunt u vinden op www.leader-plus.org/

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variërend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl