Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Bedrijfsregio : 21 November 2003 Leader+ proost op echt Texels bier

Op Texel wordt al jarenlang verschillende soorten speciaal bier gebrouwen. Voor het bier wordt vanaf nu alleen nog maar brouwgerst gebruikt dat van Texelse bodem komt. Gegarandeerde topkwaliteit, een traceerbare teelt en een volwaardig streekproduct heeft het Europese subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling Leader+ in de Kop van Noord-Holland doen besluiten om in Brussel ruim € 13.000 subsidie voor dit project aan te vragen.

Binnen enkele maanden wordt bekend of Europa inderdaad het gevraagde bedrag aan de initiatiefnemers toezegt. Met deze Europese bijdrage willen de Texelse telers en de Texelse Bierbrouwerij onder aanvoering van de landelijk grootste graancollecteur Agrifirm de keten kwalitatief verbeteren. De keten bestaat uit telen, opslag, mouten en brouwen. Met een kwaliteitscertificaat HACCP op zak wordt de concurrentiepositie op de markt van speciale bieren versterkt.

De hele keten traceerbaar

Het HACCP certificaat houdt in dat het product geregistreerd wordt en dat het voldoet aan alle gestelde veiligheidsnormen voor voedselproductie. Van het begin tot het eind wordt de keten gecertificeerd. Het gerst dat de Texelse telers verbouwen is dan ook tot in de brouwerij traceerbaar. Op Texel wordt per jaar 3.000 ton gerst geoogst waarvan tot nu toe 24 ton als mout naar de Texelse Bierbrouwerij ging. De nieuwe opzet heeft als doel dat alle brouwgerst die de brouwerij per jaar nodig heeft, van Texelse bodem komt. Het plan is dan ook dat Agrifirm na de oogst 360 ton gerst apart houdt, als één partij transporteert naar silo's op het vaste land en daarna alles tegelijk laat vermouten in de mouterij van Holland Malt. Het brouwgerst van Texel komt dus als mout terug op het eiland.

Vliegwieleffect

Tot 2006 heeft het Europese subsidieprogramma Leader+ 5,5 miljoen euro voor de Kop van Noord-Holland beschikbaar gesteld om plattelandsvernieuwing te stimuleren. Kleinschalige innovatieve ideeën die lokaal ontwikkeld zijn, kunnen in aanmerking komen voor een Leader+ bijdrage. De subsidie bedraagt nooit meer dan 1/3 van de totale kosten; andere financiële bronnen dienen dan ook door de initiatiefnemers aangeboord te worden.

Meer informatie van dit project is op te vragen bij de initiatiefnemer:

Agrifirm bv, de heer Nico Kikkert, tel. 0222 36 33 61

Looptijd augustus 2003 tot augustus 2004. Gevraagde bijdrage € 13.697,00

Achtergrond informatie

Het initiatief voor deelname aan het Europese Leader programma is genomen door het regionaal economisch stimuleringsprogramma Kop & Munt. Gedeputeerde Verburg van de Provincie Noord-Holland, verantwoordelijk voor Kop & Munt, heeft dit initiatief politiek ondersteund; vanuit de Provincie Noord-Holland is 2,18 miljoen Euro (4,8 miljoen gulden) als co-financieringsmiddelen beschikbaar gesteld. Daarnaast heeft gedeputeerde Verburg, met in zijn portefeuille Landbouw, Economie en Europese Betrekkingen een grote bijdrage geleverd aan het verkrijgen van gelden uit het Leader+ fonds.

Het doel van Leader+

Het Leader+ programma dat nauw samenwerkt met Kop & Munt, benut de kracht van de regionale bevolking om het platteland verder te ontwikkelen en leefbaar te houden. Ideeën afkomstig uit het gebied zoals van verenigingen en andere organisaties, die in projectvoorstellen uitgewerkt zijn, worden geïnventariseerd en beoordeeld op de voor de regio relevante criteria. De speciaal voor Leader+ samengestelde werkgroep, in Europese termen de Plaatselijke Groep genoemd, honoreert wel of niet de aanvragen. Ook hierin heeft de eigen bevolking een belangrijke rol toebedeeld gekregen. Leader+ is een fonds dat bestemd is voor de inwoners. Daarbij hebben zij ook de zeggenschap over de besteding van de gelden door middel van de Plaatselijke Groep die de bevolking breed vertegenwoordigt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Projectbureau Kop & Munt/Leader+
Willemsoord 30
1781 AS Den Helder
tel. 0223 66 84 70
fax 0223 66 12 45
(Projectleider Leader+ Anita Meijer)

Achtergrondinformatie over Leader+ kunt u vinden op www.leader-plus.org/

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variërend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl