Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Bedrijfsregio : 16 Februari 2004 Ruim Baan voor een economisch en duurzame teelt in Noord-Holland

De agrarische sector wordt steeds vaker geconfronteerd met sociaal maatschappelijke ontwikkelingen waarbij de sector aangesproken wordt op het omgevingsvriendelijk telen van gewassen. De open teeltsectoren zoals de akkerbouw en bloembollenteelt willen aan deze maatschappelijke wens voldoen zolang het agrarisch ondernemen rendabel blijft. Innovatie heeft gezorgd voor een nieuw en milieubewust teeltsysteem waarbij de rij afstand vergroot is van 1.50 naar 1.80 meter en de plantdichtheid minder is. Het teeltsysteem maakt gebruik van een overkapte spuittechniek die alleen de beplante strook met gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen behandeld. Een mechanische schoffel houdt de paden onkruidvrij.

Initiatiefnemers

De heer J. Huybregts, akkerbouwer en bloembollenteler in Slootdorp in samenwerking met de werkgroep Vaktechniek Kop van Noord-Holland van de WLTO, het Agrarisch Kenniscentrum Noord-Holland in Zwaagdijk, Rabobank Wieringerland, de onderzoekers van de Oostwaardhoeve in Slootdorp en van Proeftuin Zwaagdijk

Voordelen

Het besproeien van gewassen in de open teelten met een nieuwe spuittechniek zorgt ervoor dat er zo'n 50% minder gewasbeschermingsmiddelen en 30% minder meststoffen nodig zijn. De paden tussen de beplante rijen worden in dit nieuwe systeem niet bespoten.

De opgedane kennis wordt via een demonstratiebedrijf en -percelen verspreid zodat elke akkerbouwer en bloembollenteler op termijn de kans krijgt om het nieuwe teeltsysteem in zijn bedrijfsvoering op te nemen.

Bijzonderheden

Akkerbouwer en bloembollenteler Huybregts wil te zijner tijd het innovatief milieubewust teeltsysteem in de open teelten op bedrijfsniveau toepassen. Dit betekent voor bepaalde bedrijfsprocessen een totale omschakeling en voor de medewerkers een nieuwe aanpak van werken.

Projectgegevens

Startapril 2002
Looptijd3 jaar
Leader+ bijdrageÄ 59.918

Achtergrond informatie

Het initiatief voor deelname aan het Europese Leader programma is genomen door het regionaal economisch stimuleringsprogramma Kop & Munt. Gedeputeerde Verburg van de Provincie Noord-Holland, verantwoordelijk voor Kop & Munt, heeft dit initiatief politiek ondersteund; vanuit de Provincie Noord-Holland is 2,18 miljoen Euro (4,8 miljoen gulden) als co-financieringsmiddelen beschikbaar gesteld. Daarnaast heeft gedeputeerde Verburg, met in zijn portefeuille Landbouw, Economie en Europese Betrekkingen een grote bijdrage geleverd aan het verkrijgen van gelden uit het Leader+ fonds.

Het doel van Leader+

Het Leader+ programma dat nauw samenwerkt met Kop & Munt, benut de kracht van de regionale bevolking om het platteland verder te ontwikkelen en leefbaar te houden. IdeeŽn afkomstig uit het gebied zoals van verenigingen en andere organisaties, die in projectvoorstellen uitgewerkt zijn, worden geÔnventariseerd en beoordeeld op de voor de regio relevante criteria. De speciaal voor Leader+ samengestelde werkgroep, in Europese termen de Plaatselijke Groep genoemd, honoreert wel of niet de aanvragen. Ook hierin heeft de eigen bevolking een belangrijke rol toebedeeld gekregen. Leader+ is een fonds dat bestemd is voor de inwoners. Daarbij hebben zij ook de zeggenschap over de besteding van de gelden door middel van de Plaatselijke Groep die de bevolking breed vertegenwoordigt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Projectbureau Kop & Munt/Leader+
Willemsoord 30
1781 AS Den Helder
tel. 0223 66 84 70
fax 0223 66 12 45
(Projectleider Leader+ Anita Meijer)

Achtergrondinformatie over Leader+ kunt u vinden op www.leader-plus.org/

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl