Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Bedrijfsregio : 27 Februari 2004 Leader+ brengt Brusselse euros naar de Kop van Noord-Holland

De Plaatselijke Groep van Leader+, het Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling, vraagt weer voor vijf projecten subsidie aan in Brussel. Dit keer gaat het om een totaalbedrag van ruim € 200.000 waar de vijf projecten samen voor in aanmerking komen als het aan Leader+ Kop van Noord-Holland ligt.

De projecten worden nu aangeboden voor een centrale beoordeling in Flevoland waar alle Europese regelgeving omtrent het subsidieprogramma Leader+ bekend is. Goedgekeurde projecten worden naar Brussel gestuurd voor uitbetaling. Tot nu toe is nog maar één project van de in totaal drieëntwintig ingediende projecten door de Europese beoordelingscommissie afgekeurd. Leader+ projectmanager in de Kop van Noord-Holland, Anita Meijer, verwacht dat ook deze vijf aanvragen goedgekeurd worden. Meestal duurt dit een paar maanden.

Variatie aan projecten

Het project 'De Frisse Wind' heeft als doel de agrarische sector te behouden in de Kop van Noord-Holland zonder dat er sprake is van schaalvergroting. Er kunnen verschillende nevenfuncties in de bedrijfsvoering opgenomen worden. Die dienen dan wel op termijn het inkomen aan te vullen zodat het werk voor de agrariër aantrekkelijk is om erbij te doen. Het verbouwen en verkopen van streekeigen kwaliteitsproducten, landschapsbeheer, het aanbieden van recreatieve voorzieningen en het scheppen van zorgplaatsen zijn een aantal van die nevenfuncties die eigenlijk gemakkelijk te realiseren zijn. De op te richten vereniging 'De Frisse Wind' wil de agrariërs wijzen op de mogelijkheden om zodoende de kansen van het platteland te vergroten. Door samen te werken kunnen de kleinere agrarische bedrijven in dit gebied het hoofd boven water houden waardoor de diversiteit van de sector in de Kop van Noord-Holland blijft bestaan.

Met het project 'Old Skipper Towns' wil men uitzoeken of de cultuurhistorische waarde van oude vissersdorpen groot genoeg is om er toerisme mee aan te trekken. Zo'n onderzoek wordt al in Noord-Nederland en in Duitsland gedaan. Alle facetten van de historische vissersplaatsen worden in het onderzoek opgenomen zoals sluizen, kades en bruggen, plekken voor de visverwerking, schepen en netten, huizen, kerken en de tradities, feesten en evenementen. Als er een kans van slagen is dan kan het project aansluiten bij het reeds bestaande internationale project 'Villages of Tradition' waaraan Noord-Nederland ook deelneemt. 'Old Skipper Towns' zou ook in andere gebieden langs de Waddenzee en rondom het IJsselmeer opgestart kunnen worden.

Het project 'Watercombinatie Wieringermeer'zorgt ervoor dat zoetwater uit het IJsselmeer de polder ingeheveld wordt. Via een uitgebreid irrigatiesysteem worden zestig aangesloten agrarische bedrijven in een gebied van vierduizend hectare voorzien van zoetwater. In de Wieringermeerpolder is het grondwater aan het verzilten waardoor het voor besproeiing en als drinkwater voor het vee niet meer te gebruiken is. Leidingwater is het alternatief maar dat is erg kostbaar. Door deel te nemen aan het agrariërcollectief worden de investeringskosten voor het verkrijgen van IJsselmeerwater en de periode van terugverdienen overzichtelijk gehouden. Behalve de bekende teelten zoals aardappelen en bloembollen kunnen nu ook de kwetsbare gewassen zoals bijvoorbeeld witlof, ijsbergsla, broccoli, uien en fijne zaden met dit irrigatiesysteem in Wieringermeer geteeld blijven worden.

Op initiatief van de Vrijwilligerscentrale Den Helder is het project 'Digitaal Vrijwilligerswerk in de Kop van Noord-Holland' van start gegaan. Zo kan op het platteland ook gebruik gemaakt worden van de diensten die vrijwilligers kunnen bieden. De centrales in Schagen en Den Helder hebben de ervaring dat mensen die als vrijwilliger actief zijn na verloop van tijd ook betere kansen hebben op de arbeidsmarkt als dat aan de orde is. De servicepunten in de plattelandsgemeenten kunnen van de kennis en diensten van de centrales in Den Helder en Schagen gebruik maken. Een interactieve website verzorgt vraag en aanbod.

Behalve Shell betaalt ook Leader+ mee aan het project 'Transitie naar biobrandstoffen voor transport over land en water'. Het Gilde van Wadvissers uit Den Oever heeft haar medewerking verleend om de schone diesel met de kotters uit te proberen. De motoren moeten deels aangepast worden om de nieuwe brandstof te kunnen tanken en te verbranden. De schone diesel is waarschijnlijk de voorloper van een volledig afbreekbare brandstof. Voor een bestaan op het Wad is innovatie noodzakelijk omdat dit natuurgebied meer en meer door regelgeving beschermd wordt. In de toekomst zal alleen schoon en geluidsarm medegebruik van en op het Wad toegestaan zijn. Bij succes zal de Bruine Vloot en de pleziervaart bij het project betrokken worden. Ook in Duitsland en Denemarken wordt met belangstelling naar de ontwikkelingen rondom dit project gekeken.

Investeren in de Kop

Het Europese subsidieprogramma Leader+ heeft tot 2006 de tijd om € 5,5 miljoen in de Kop te steken. Andere financiële bronnen dienen dit bedrag wel te verdubbelen maar het is en blijft een grote stimulans voor het gebied. Innovatieve projecten die plattelandsgemeenten vitaal houden, kunnen steun van Leader+ krijgen. Dit gebeurt niet altijd met een subsidie. Ook van het uitgebreide netwerk, zelfs met contacten in het buitenland zoals enkele projecten laten zien, kan gebruik gemaakt worden. Leader+ kan plannenmakers dus ook van kennis voorzien. Ideeën die elders tot verrassende resultaten hebben geleid, kunnen eveneens voor de Kop van Noord-Holland betekenis hebben.

Noot voor de redactie

Uiteraard kunt u ook de aandacht op een van de projecten vestigen en die uit dit uitgebreide bericht lichten. Als u meer informatie wilt dan kunt u met de initiatiefnemer van het project contact opnemen, zie hiervoor onderstaande gegevens.

Meer informatie van de projecten is op te vragen bij de initiatiefnemers:

Achtergrond informatie

Het initiatief voor deelname aan het Europese Leader programma is genomen door het regionaal economisch stimuleringsprogramma Kop & Munt. Gedeputeerde Verburg van de Provincie Noord-Holland, verantwoordelijk voor Kop & Munt, heeft dit initiatief politiek ondersteund; vanuit de Provincie Noord-Holland is 2,18 miljoen Euro (4,8 miljoen gulden) als co-financieringsmiddelen beschikbaar gesteld. Daarnaast heeft gedeputeerde Verburg, met in zijn portefeuille Landbouw, Economie en Europese Betrekkingen een grote bijdrage geleverd aan het verkrijgen van gelden uit het Leader+ fonds.

Het doel van Leader+

Het Leader+ programma dat nauw samenwerkt met Kop & Munt, benut de kracht van de regionale bevolking om het platteland verder te ontwikkelen en leefbaar te houden. Ideeën afkomstig uit het gebied zoals van verenigingen en andere organisaties, die in projectvoorstellen uitgewerkt zijn, worden geïnventariseerd en beoordeeld op de voor de regio relevante criteria. De speciaal voor Leader+ samengestelde werkgroep, in Europese termen de Plaatselijke Groep genoemd, honoreert wel of niet de aanvragen. Ook hierin heeft de eigen bevolking een belangrijke rol toebedeeld gekregen. Leader+ is een fonds dat bestemd is voor de inwoners. Daarbij hebben zij ook de zeggenschap over de besteding van de gelden door middel van de Plaatselijke Groep die de bevolking breed vertegenwoordigt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Projectbureau Kop & Munt/Leader+
Willemsoord 30
1781 AS Den Helder
tel. 0223 66 84 70
fax 0223 66 12 45
(Projectleider Leader+ Anita Meijer)

Achtergrondinformatie over Leader+ kunt u vinden op www.leader-plus.org/

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variërend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl