Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Bedrijfsregio : 19 Juli 2004 Kop & Munt zet zich in voor offshore windenergie

Het regionale samenwerkingsprogramma Kop & Munt heeft ruim € 450.000 EU gelden binnengehaald om de Noordzeekust van Noord-Holland als een van de beste locaties voor offshore windenergie op de kaart te zetten. Samen met de provincie Noord-Holland en de negen gemeenten in de Kop draagt Kop & Munt ook € 100.000 bij om dit doel te bereiken.

Op verzoek van Duitsland dat samen met Denemarken, Engeland, Nederland en Spanje voorop loopt als het gaat om het ontwikkelen van onshore en offshore windparken, heeft Noord-Holland zich aangesloten bij het samenwerkingsverband POWER (Pushing Offshore Wind Energy Regions). Er bestaat een Europese regeling die voorziet in een Noordzee programma waarin POWER is ondergebracht. Engeland en België hebben zich ook aangesloten. De Nederlandse partners hebben het projectmanagement uitbesteed aan ATO (Associatie Technologie Overdracht). De gezamenlijke doelstelling van de deelnemende landen is om 40.000 megawatt aan windturbines in de Noordzee te plaatsen.

6.000 Megawatt en 2.000 arbeidsplaatsen

Nederland heeft als doel gesteld om voor 2020 een windenergievermogen van 6.000 megawatt in de Noordzee te plaatsen. De beste plek is de Noordzeekust van Noord-Holland Noord. Dit betekent een geweldige economische impuls voor de regio en met name voor de havens van IJmuiden en Den Helder en voor Airport Den Helder. In Noord-Holland is er veel kennis van en ervaring met offshore activiteiten zoals aan- en afvoer van materialen en personen, kabels trekken, bouwen op zee, bekendheid met vergaande veiligheidsregels etc. Er is ook veel kennis over windenergie bij het ECN in Petten dat nauw samenwerkt met de universiteiten in Delft en Groningen en met TNO. Verstand van wind is er in hoge mate bij het kenniscentrum WMC aan de IJsselmeerkust in Wieringermeer. Al deze kennis en ervaring zorgen ervoor dat de kust van Noord-Holland een zeer geschikte locatie is voor het offshore opwekken van windenergie. Economisch gezien een kans van formaat want er is berekend dat het offshore windpark op den duur 2.000 fulltime arbeidsplaatsen oplevert.

Internationale POWER

Het driejarige internationaal samenwerkingsprogramma POWER waarin 24 partners deelnemen, heeft drie doelstellingen geformuleerd. Allereerst moet er op ruimtelijk ordeningsgebied gekeken worden welke plek de beste locatie is voor deze nieuwe economische activiteit op zee en wat voor invloed een offshore windpark heeft op de visserij en scheepvaart. Het tweede doel is het vaststellen van de economische kansen voor onze regio's. Het gezamenlijk ontwikkelen van een educatief programma voor degenen die in deze nieuwe sector gaan werken, is het derde doel.

De slagkracht van Kop & Munt

Kop & Munt heeft in de afgelopen vier jaar al miljoenen Europese euro's de regio binnengebracht. Het projectbureau heeft deze slagkracht omdat het nauw samenwerkt met de provincie, de negen gemeenten in de Kop van Noord-Holland zowel afzonderlijk als in Gewestverband en andere organisaties die zich bezighouden met economische ontwikkelingen in dit gebied. De instelling 'met zijn allen de schouders eronder' houdt de Kop boven water!

De Nederlandse partners in het EU/Interregg North Sea programma POWER zijn:

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variërend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl