Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Bedrijfsregio : 27 Juli 2004 Een metamorfose voor de Ansjoviskade in Kolhorn

De gemeente Niedorp wil dit jaar nog kunnen starten met de realisatie van de eerste fase van het integrale project Waterknooppunt Kolhorn. Bij de provincie Noord-Holland is een subsidieverzoek voor € 775.000 ingediend voor het herinrichten van de Ansjoviskade die aan de noordzijde van het cultuur historische dorp Kolhorn ligt. Samen met projectbureau Kop & Munt heeft de gemeente Niedorp een uitgebreide aanvraag opgesteld inclusief foto's van de huidige situatie en van het plan. Na de zomer wordt een positief antwoord op het subsidieverzoek verwacht.

De Ansjoviskade ligt tussen het kanaal Schagen-Kolhorn en de provinciale weg N248 Schagen-Middenmeer. Op het moment is het een pover kleinschalig bedrijventerrein waarop ook nog twee woningen staan. Een bedrijfshal staat zelfs al leeg doordat bedrijfsverplaatsing heeft plaatsgevonden. Deze schitterend gelegen plek staat aan de vooravond van een grootscheepse herstructurering en -inrichting, een metamorfose voor de Ansjoviskade.

Een waardevolle waterdruppel

Op verzoek van de samenwerkende partners, de gemeente Niedorp en projectontwikkelaar Bouwfonds, heeft architect Wil Schagen uit Nieuwe Niedorp een plan opgesteld waarin recreatie, wonen en water gecombineerd worden. De sfeer van de Ansjoviskade dient aan te sluiten bij de uitstraling van het rijksbeschermde dorpsgezicht van Kolhorn dat achter de dijk aan de andere kant van het kanaal ligt. Het water is dus een verbindende factor en geen scheidende zoals nu het geval is. Een havenkom in de vorm van een waterdruppel geeft op een subtiele manier aan hoe belangrijk water nog steeds is voor het voormalige Zuiderzeedorp Kolhorn.

Watertoerisme en Woningbouw

Rondom die waterdruppel worden woningen gebouwd. In totaal zijn ongeveer 70 woningen in het plan Ansjoviskade opgenomen. In de havenkom worden aanlegsteigers gebouwd en er omheen wordt een wandelpad aangelegd dat aansluit op de brug over het kanaal die toegang geeft tot het cultuur historische deel van Kolhorn met de gerestaureerde Turfschuren op de dijk. Met de nieuwe havenkom en de aanlegplaatsen hierin wordt de belangrijke functie van Kolhorn als waterknooppunt versterkt.

De economische waarde van water

De provincie Noord-Holland heeft enkele jaren geleden aangegeven dat water een belangrijk zo niet het belangrijkste natuurelement in de provincie is dat grote potenties heeft voor economische ontwikkeling. Het project Noord-Holland Maritiem heeft dan ook als ondertitel 'Water als economische drager' gekregen. Wonen aan het water, recreëren bij, in en op het water, vervoer over het water en werken op de waterkaden zijn allemaal watergebonden

economische activiteiten.

De herinrichting van de Ansjoviskade als recreatie- en woonoord bij het water inclusief winkels en horeca kost in totaal ruim € 20 miljoen. De aan water gerelateerde werken zoals het uitgraven van de havenkom, het aanbrengen van beschoeiing en het aanleggen van een kade en een wandelpad kosten € 1,5 miljoen. Voor de helft van dit bedrag, ad € 775.000 is bij de provincie een aanvraag ingediend in het kader van 'Water als economische drager'. De gemeente Niedorp kan uit het ISV fonds* een kleine € 500.000 reserveren voor de Ansjoviskade. Marktpartijen zijn verantwoordelijk voor de resterende gelden

Ansjoviskade, dé kans voor Kolhorn

Nadat de gelden zijn toegekend, wil de gemeente Niedorp dit jaar nog een begin maken met de werkzaamheden en de formele procedures zoals het in gang zetten van een bestemmingsplanwijziging. Voor het realiseren van de plannen dienen de aanwezige bedrijven verplaatst te worden. Ook is een deel van de bodem vervuild. Een grondsanering zal na het slopen van opstallen plaatsvinden waarna het gebied bouwrijp gemaakt wordt en de havenkom uitgegraven. De Ansjoviskade is de druppel die Kolhorn nodig heeft. De gemeente Niedorp wil deze kans dan ook niet laten lopen.

De slagkracht van Kop & Munt

Kop & Munt heeft in de afgelopen vier jaar al miljoenen Europese euro's de regio binnengebracht. Het projectbureau heeft deze slagkracht omdat het nauw samenwerkt met de provincie, de negen gemeenten in de Kop van Noord-Holland zowel afzonderlijk als in Gewestverband en andere organisaties die zich bezighouden met economische ontwikkelingen in dit gebied. De instelling 'met zijn allen de schouders eronder' houdt de Kop boven water!

Voor de redactie

Meer informatie kunt u opvragen bij de heer H. den Hollander, beleidsambtenaar gemeente Niedorp, tel. 0226 41 24 74, mobiel 06 18 30 27 81

* ISV staat voor Investeringssubsidie Stedelijke Vernieuwing. Op basis van een notitie van een gemeente wordt een subsidie (die al gereserveerd is voor de betreffende gemeente) verstrekt. De gemeente Niedorp wil haar gehele ISV reserve van dit jaar gebruiken voor de ontwikkeling van Kolhorn.

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variërend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl