Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Bedrijfsregio : 05 Oktober 2004 Eerste OFK nieuwsbrief, september 2004

OFK geeft nieuwsbrief uit

Beste lezer. Voor u ligt de eerste digitale nieuwsbrief van de Ondernemersfederatie Kop van Noord-Holland. Het bestuur van de OFK heeft ervoor gekozen om u op deze kostenefficiŽnte wijze op de hoogte te houden van haar activiteiten en belangrijke regionale ontwikkelingen. Voor meer informatie en suggesties kunt u contact opnemen met het secretariaat.

Mededelingen vanuit het bestuur

Door omstandigheden heeft Harry Bos al zijn functies moeten neerleggen, waaronder het secretarisschap van de OFK. Tineke Groenhuizen zal voorlopig de verantwoordelijkheid van het secretarisschap op zich nemen. Op een gepast moment zal het bestuur van de OFK afscheid nemen van Harry Bos en hem bedanken voor zijn werk voor de OFK. Inmiddels heeft IJnte Kooistra de vrijgekomen plaats in het bestuur ingevuld.

Infrastructuur

Infrastructuur blijkt een zeer belangrijk item bij de ondernemers in de Kop van Noord- Holland. Met name de ontwikkelingen rond de N9 en N99 vragen om aandacht. De indienststelling van de nieuwe (grotere) veerboot naar Texel medio 2005, zal leiden tot een toename van de piekbelasting op de uitvalswegen. Daarnaast zal het attractiepark Cape Holland naar verwachting ook een toename van het wegverkeer met zich meebrengen. Dit betekent dat de bereikbaarheid van de Kop van Noord-Holland in het geheel zal afnemen. Naast de bereikbaarheid over de weg, kan ook de bereikbaarheid over het spoor in het geding komen. Er bestaan plannen om het beheer van de spoorlijn in handen te geven van de Provincie.

Gezien het lange traject dat gemoeid is met de ontwikkeling van infrastructuur, is het van belang dat tijdig nagedacht wordt over de toekomstige structuur en de te volgen strategie. Een veelheid aan nieuwe (kleinschalige) ideeŽn is niet gunstig. De OFK is dan ook van mening dat nu al nagedacht moet worden over de vervolgstrategie voor de hele Kop van Noord-Holland. Via de OFK kan het bedrijfsleven met ťťn regionaal standpunt naar voren komen.

Regio

Als regionaal orgaan is de OFK vertegenwoordigt in diverse regionale organisaties en overlegorganen. Zo wordt de OFK betrokken bij het overleg van de portefeuillehouders EZ van het Gewest, Kop en Munt en Alle Hens aan Dek. Daarnaast hebben twee bestuursleden van de OFK zitting in de Raad van Toezicht van de Bedrijfsregio Kop van Noord-Holland.

Momenteel is er een discussie gaande om de promotie en acquisitie voor de regio Noord West Holland in ťťn organisatie onder te brengen. De OFK staat in principe achter een centrale organisatie, maar wil garanties voor de inspanningen voor de Kop van Noord- Holland. Bovendien vervult de Bedrijfsregio Kop van Noord-Holland een belangrijke rol als bedrijvencontactfunctie en voert zij structuurversterkende projecten met regionale uitstraling uit. De OFK is van mening dat de bedrijvencontactfunctie en de structuurversterkende projecten voor de regio in stand gehouden moeten worden en zij zal zich hier in de discussie dan ook zeker sterk voor maken.

Communicatie

Inmiddels hebben leden van het Dagelijks Bestuur van de OFK zich bij vrijwel alle aangesloten ondernemersverenigingen gepresenteerd. Voor zover verenigingen nog niet bezocht zijn, zullen zij op korte termijn bezocht worden.

Op de Algemeen Bestuursvergadering van 21 april 2004 is gebleken dat er behoefte bestaat aan een regionale manifestatie voor de leden van de OFK, waarbij een aandacht besteedt kan worden aan ontwikkelingen in de regio en op informele wijze contacten gelegd kunnen worden. Het bestuur van de OFK ondersteunt graag een manifestatie voor haar leden, maar zoekt nog naar iemand die de organisatie op zich wil nemen.

Project Mobsuite

Het project Mobsuite is een initiatief van de Bedrijfsregio Kop van Noord-Holland. Het betreft een rondtrekkende mobiele multimedia/ICT-voorziening, waar ondernemers in het Leader+ gebied in de Kop van Noord-Holland kosteloos kennis kunnen nemen van de nieuwste mogelijkheden die ICT techniek hen biedt. Volgens planning zal vanaf medio september een start gemaakt worden met de workshops (zie ook www.mobsuite.nl).

Algemeen Bestuurvergadering

De eerstvolgende AB-vergadering van de Ondernemers Federatie Kop van Noord-Holland staat gepland op 7 oktober in Den Oever. Aanvangstijd en adres zullen op een later tijdstip bekend gemaakt worden.

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl