Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Bedrijfsregio : 09 Februari 2005 Nieuwe subsidieronde bedrijventerreinen

Tot 1 maart 2005 kan worden ingeschreven op een nieuwe subsidieronde voor de verbetering van bedrijfsterreinen.

De provincie wil het vestigingsklimaat voor bedrijven in Noord-Holland Noord verbeteren door bestaande bedrijventerreinen te moderniseren en beter bereikbaar te maken. Hiervoor is circa 23,5 miljoen euro subsidie voor een periode van vier jaar beschikbaar gesteld. Bij de inschrijving voor de eerste tender (mei 2004) bleek de belangstelling voor subsidieregeling voor Herstructurering en Innovatief Ruimtegebruik op Bedrijventerreinen in Noord-Holland (HIRB) groot.

Voor het jaar 2005 is weer een tender uitgeschreven: aanvragen hiervoor moeten vr 1 maart worden ingediend. Het accent van de subsidieregeling Herstructurering en Innovatief Ruimtegebruik (HIRB) ligt op het zo optimaal mogelijk benutten van de ruimte, waarvoor een doelstelling van 15% ruimtewinst geldt. Daarnaast moet er invulling worden gegeven aan goede bereikbaarheid, zorgvuldig beheer, vernieuwing in technologie, duurzaamheid en veiligheid. Overheden, bedrijven, organisaties als bedrijvenverenigingen, industriekringen, Kamers van Koophandel, energie- en waterleveranciers, projectontwikkelaars, adviesbureaus en samenwerkingsverbanden van verschillende bedrijven en milieuorganisaties kunnen subsidie aanvragen.

Gezien het grote succes van de eerste tender in 2004 heeft Gedeputeerde Staten voor de tender in 2005 ruim 7,7 miljoen beschikbaar gesteld. Dit is bijna 2 miljoen meer dan vorig jaar! Nieuw is dat er twee subsidieplafonds worden gehanteerd: n voor uitvoeringsprojecten en n voor onderzoek en/of procesmanagement (respectievelijk 7.112.500,- en 587.500,-).

De ingediende aanvragen zullen, nadat een ambtelijke werkgroep een pre-advies heeft opgesteld, worden beoordeeld door een externe beoordelingscommissie. Deze commissie bestaat uit vertegenwoordigers van diverse maatschappelijke organisaties in Noord-Holland, waaronder MKB-Nederland, Samenwerkende Kamers van Koophandel en Fabrieken, Milieufederatie Noord-Holland, Stichting Businesspark Belangen. Ook het Ministerie van Economische Zaken en een hoogleraar van de TU Delft participeren hier in.

Wilt u in aanmerking komen voor deze regeling, dan moet u een aanvraag indienen uiterlijk vr 1 maart 2005.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland zullen binnen 12 weken na indiening van de aanvraag een besluit nemen.

Wilt u meer informatie over HIRB (algemene informatie, digitaal aanvraagformulier enz.) kijkt u dan op www.noord-holland.nl, onder Subsidieloket of Digitaal Loket. (bron: prov. nh)

TransGEO

Wilt u actuele informatie over bezetting en kenmerken van kavels op diverse bedrijventerreinen? Dat kan, op de TransGEO website (www.transgeo.nl) kunt u de vestigings-mogelijkheden voor uw bedrijf nader bekijken en de actuele bezetting en kenmerken van kavels op bedrijventerreinen raadplegen. Dit werkt via een combinatie van databases en geografische kaarten.

Bedrijventerreinen in de Regio Kop van Noord-Holland:

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variërend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl