Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Bedrijfsregio : 16 Maart 2005 Stimulans voor ondernemerschap in de Kop van Noord-Holland

Persbericht voor de Kamerkrant, Kamer van Koophandel Noordwest-Holland

Het is een hele stap die gezet moet worden om een eigen bedrijf te beginnen. Vaak blijkt die stap te groot of te onzeker te zijn waardoor de plannen in een la verdwijnen. Hetzelfde geldt voor ondernemers die innovatieve ideeën hebben en die graag willen uitwerken. De stap die gezet moet worden is gewoonweg te duur of financieel niet te overzien. Investeren in iets nieuws of het nu een bedrijf, product of bedrijfsproces is, vergt vertrouwen in eigen kunnen, de markt, de omgeving en in de toekomst. In moeilijke economische tijden wordt die stap binnen het midden- en kleinbedrijf niet gemaakt terwijl juist nieuw ondernemerschap en innovatieve ontwikkelingen onontbeerlijk zijn voor een florissante bedrijvigheid in een regio.

De Provincie Noord-Holland samen met het Regionaal Economische Stimuleringsprogramma Kop & Munt en de Rabobanken wil dan ook het MKB een duwtje in de rug geven omdat met name het kleinschalige bedrijfsleven economisch gezien de ruggengraat is van de Kop van Noord-Holland. Twee fondsen zijn hiervoor ontwikkeld: Stimuleringsfonds STAP en Innovatiefonds STEP.

Stimuleringsfonds STAP

Uit dit fonds kan een maximale bijdrage ad € 5.000 toegekend worden aan een (door)startende ondernemer. Dit dekt nooit het gehele benodigde bedrag, het is hooguit 50% van het totale bedrag dat gemoeid is met de voorbereidende werkzaamheden zoals het opstellen van plannen op het gebied van financiering, marketing, certificering, haalbaarheid en het opzetten van een onderneming. Ook liquiditeitsprognoses, mer's, milieuadviezen en het maken van prototypes kunnen voor een STAP bijdrage in aanmerking komen. Er zijn echter twee voorwaarden waaraan voldaan dient te worden: het bedrijf is of wordt gevestigd in de Kop van Noord-Holland, het gebied waarin het STAP fonds uitkeert, en de ondernemer dient een uitgebreide schriftelijke motivatie bij de subsidie-aanvraag te voegen. Eén van de bedrijven die een STAP bijdrage heeft ontvangen is HPO, Helderse Project Ontwikkelingsmaatschappij, die een wegwerpbiervat van vezelversterkte kunststof heeft ontwikkeld en op de markt gezet. Het drukvat heeft een binnenzak met een inhoud van 30 liter. Het composiet fust wordt geproduceerd van recyclebare thermoplastische kunststof. Dit fust, Eurokeg genaamd, is ten opzichte van het nu in gebruik zijnde stalen fust 25% lichter van gewicht, minder milieubelastend en kostenbesparend, onder andere door 63 % besparing op de transportkosten en het vervallen van alle kosten voor het reinigen van de stalen fusten.

Innovatiefonds STEP

Geen financiële bijdrage maar een achtergestelde lening van maximaal € 50.000 is de inzet van STEP, het Innovatiefonds voor Midden- en Kleinbedrijf Kop van Noord-Holland. In het fonds zit € 750.000 dat gereserveerd is voor innovatieve ondernemers die niet voldoende financiële armslag hebben om hun ideeën te verwerkelijken. Het vernieuwen van bedrijfsprocessen, productontwikkeling en het aanboren van nieuwe afzetkanalen is namelijk van levensbelang voor de continuïteit van het regionale bedrijfsleven. Behoud en groei van werkgelegenheid zijn ermee gemoeid.

Investeren in innovatie is risicovol. Innovatie betekent uitproberen en vaak ook opnieuw beginnen. Kapitaalverschaffers durven dit risico niet aan. Het is dus moeilijk om voor een innovatief plan een lening te krijgen. STEP stapt in dit gat en kan de ondernemer op gang helpen zowel met geld als met deskundigheid. Accountantsbureau HLB Schippers beoordeelt als onafhankelijke adviseur het ondernemings- en/of innovatieplan op financieel, juridisch en fiscaal gebied. Ook voor dit fonds geldt dat het bedrijf in de Kop van Noord-Holland gevestigd moet zijn. Tevens mag het bedrijf niet meer dan 250 medewerkers in dienst hebben en zijn er grenzen gesteld aan de jaaromzet en balanstotaal respectievelijk € 20 miljoen en € 10 miljoen. Het innovatieve project dient groeikansen aan het bedrijf te bieden en bij voorkeur een toename van de werkgelegenheid bewerkstelligen.

Brandgevaar

In de afgelopen jaren hebben verschillende bedrijven aanspraak kunnen maken op de achtergestelde lening uit het STEP fonds. Galjoen Handelsonderneming in Den Helder en het bedrijf InnoVfoam B.V. in Anna Paulowna hebben beide aan productinnovatie gedaan die succesvol zijn gebleken.

De stationaire schuimblussystemen van InnoVfoam konden medio 2003 met gelden van het STEP Innovatiefonds Midden- en Kleinbedrijf Kop van Noord-Holland, verder ontwikkeld en vermarkt worden. Deze systemen zoals bluskanonnen, schuimmakers en schuimmengers, zijn geschikt voor de offshore, scheepvaart en sprinklerinstallaties. Brandweervoertuigen kunnen ook voorzien worden van deze systemen.

In 2004 is het felbegeerde Duitse verzekeringskeurmerk verkregen voor vier verschillende typen schuimmengers. Met dit productkeurmerk kon de Duitse en Oostenrijkse en zelfs de Nederlandse sprinklermarkt vanuit de Kop van Noord-Holland intensiever bewerkt worden. Ook in deze fase heeft STEP met het verlenen van een achtergestelde lening, een rol gespeeld.

Het zogenaamde Galjoenpak is een uniek brandwerend overlevingspak dat in 2003 op de markt is gezet. Twee brandweerkorpsen hebben het pak toen aangeschaft. De kleding bleek ook geschikt voor de lucht- en scheepvaart maar daar was een speciale goedkeuring voor nodig. In april 2004 is het pak in Noorwegen getest zodat het aan de internationaal geldende normeringen voldoet. STEP heeft deze testfase in het proces van productontwikkeling met € 25.000 als risicodragende lening gesteund.

Informatie over STAP en STEP te verkrijgen bij

Kop & Munt, www.kopenmunt.nl, tel. 0223 66 13 73
HLB Schippers, de heer A. van Leur, tel 0223 62 82 84
Ook banken en accountantskantoren kunnen informatie verstrekken.
Van het Innovatiefonds STEP is een folder beschikbaar.

enkele lichtgewicht Eurokegs 30 op een pallet. Op een vol pallet staan zeven lagen!

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variërend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl