Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Bedrijfsregio : 20 April 2005 Komst ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord stap dichterbij

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben besloten de inspanningen voort te zetten om samen met de regio te komen tot de oprichting van een ontwikkelingsbedrijf voor Noord-Holland Noord. Het ontwikkelingsbedrijf moet leiden tot een stimulering van de regionale economie in het noorden van de provincie, waar de werkgelegenheid de komende jaren fors moet groeien om de scheve woon-werkbalans meer in evenwicht te krijgen. Het besluit zal ter bespreking worden voorgelegd aan de statencommissie ELE.

Aanleiding

Het initiatief om te komen tot het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord kent verschillende pijlers. Het Ontwikkelingsbeeld NHN waarin de oprichting van het ontwikkelingsbedrijf als een belangrijke prioriteit wordt aangemerkt om de verstoorde woon-werkbalans te herstellen en de motie van Provinciale Staten waarin wordt opgeroepen tot een bundeling van krachten, zijn hierbij van groot belang. Juist nu Noord-Holland Noord, ondanks de intensieve lobby van NoordWest 8, niet in de Nota Ruimte voorkomt, is er een noodzaak om op eigen kracht verder te gaan. Er bestaat een gedeelde visie van provincie en vele partijen in de regio over de ruimtelijk-economische strategie voor Noord-Holland Noord. Er is nu behoefte aan een efficiŽnte uitvoering van die strategie.

Het initiatief is verder uitgewerkt in een speciaal voor dit doel opgerichte regionale expertgroep. In deze expertgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de drie ondernemersfederaties, de Kamer van Koophandel, NoordWest8, de Provincie en de gemeenten Hoorn, Den Helder, Alkmaar, Enkhuizen en Heerhugowaard, bestaat een brede steun voor de realisatie van een regionaal ontwikkelingsbedrijf.

Taken

Op basis van de uitkomsten van een onderzoek heeft de expertgroep een keuze gemaakt met betrekking tot de taken van het ontwikkelingsbedrijf:

Meerwaarde

Door de krachten te bundelen (de huidige activiteiten van de RESsen Kop en Munt en Halter in Balans en de Bedrijfsregio's Noordwest-Holland en Kop van Noord-Holland zullen onderdeel gaan uitmaken van het takenpakket van het nieuwe ontwikkelingsbedrijf), kan de regio beter een vuist maken, ook richting Provincie, Rijk en de EU. Dat moet leiden tot een meer slagvaardige en bedrijfsmatige aanpak en dus meer efficiency waardoor met dezelfde middelen meer resultaten worden behaald: de deelnemende partijen krijgen daardoor meer waar voor hun geld.

Vervolg

De uitgangspunten voor de oprichting van het ontwikkelingsbedrijf, zoals die zijn overeen gekomen in de expertgroep, zijn verwerkt in een intentieverklaring. Nu Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met deze intentieverklaring zal deze op 9 juni a.s. door de gedeputeerden Hans Schipper (Economie) en Ton Hooijmaijers (Ruimtelijke Ordening) tijdens een informatiebijeenkomst over het ontwikkelingsbedrijf worden ondertekend. Vervolgens zal deze worden voorgelegd aan de 30 gemeenten in Noord-Holland Noord en de Kamer van Koophandel Noordwest-Holland. Het streven is er op gericht het ontwikkelingsbedrijf in 2006 van start te laten gaan. (bron: prov. nh)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl