Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Bedrijfsregio : 31 Augustus 2005 Offshore windmolenpark in zicht

Deze week wordt in de Oude Rijkswerf in Den Helder een bijeenkomst gehouden voor de ruim 30 internationale partners die deelnemen aan POWER, een baandoorbrekend project. Extra belangrijk project nu de politiek tot de conclusie is gekomen dat de windenergie productie versneld naar zee moet om aan het Kyoto protocol te voldoen en omdat de landlocatie mogelijkheden uitgeput raken. Een andere conclusie van eminent belang is dat als er in de Noordzee gebouwd gaat worden dat alleen maar mogelijk is door intensieve internationale samenwerking.

De betrokken regio's bij het POWER project zijn Denemarken, Duitsland, Engeland, België en Nederland. In al deze Europese regio's is veel kennis over windenergie aanwezig, echter veel ervaring met Offshore Wind Energy is er nog niet. Het bundelen van die kennis van universiteiten, hoge scholen en vele andere bedrijven en organisaties staat centraal tijdens de POWER tweedaagse.

Locatiekeuze

Eén van de vier onderwerpen dat aan bod komt, is het onderzoek dat verricht is naar de locatiekeuze van een of meerdere offshore windmolenparken. Landlocaties zijn bijna niet meer voorhanden. Denemarken en Duitsland staan al vol met windturbines en in Nederland is het moeilijk om vrije ruimten te vinden om nieuwe windmolenparken aan te leggen. Eigenlijk kunnen we geen kant meer op als het om volumegroei van windenergie gaat. De Noordzee biedt goede kansen: er zijn veel ondiepe gebieden, alle deelnemende landen grenzen aan de Noordzee en er is volgens studie nauwelijks sprake van milieuschade. Een ander groot voordeel is dat er op zee meer en een constantere wind is dus de energieproductie op zee zal groter zijn dan op het land. Uiteraard staan naast deze voordelen een aantal interessante uitdagingen te wachten met betrekking tot het onderhouden van de turbines en op de gebieden van onder andere fundatie, Safety, Health en Environment.

Internationale samenwerking in het ontwikkelen van de Supply Chain

Iedereen is er van doordrongen dat er sprake moet zijn van een internationale projectorganisatie als het om zulke grote en veelomvattende projecten gaat. De economische schaalgrootte vereist zelfs een grensoverschrijdende aanpak omdat geen enkel land zelf de middelen en kennis heeft om een offshore windmolenpark alleen te kunnen ontwikkelen. Hoewel het logisch klinkt en zelfs is, zitten er nog veel haken en ogen vast aan het op elkaar afstemmen van bijvoorbeeld opleidingen en de (inter)nationale waarde van diploma's en certificaten, wet- en regelgeving, onderzoekscriteria, subsidiemogelijkheden etc. Alleen al het feit dat de energiekabel ergens aan land moet komen, onderstreept al het belang van een internationale aanpak.

Ook zijn we op zoek naar best-in-class gebieden in wind energie. Deze studie van de gehele keten is uniek en cruciaal voor het kosten efficiënt plannen van de Offshore Wind Energy plannen.

Kennisborging en opleidingen

Aansluitend op de strategie en de behoefte aan delen van kennis, wordt er gewerkt aan een database van beschikbare opleidingen per regio. Uiteraard is dit zeer belangrijk om internationaal de projecten te kunnen draaien.

In zo'n nieuw vakgebied als Offshore Wind Energy is opleiding en het ontwikkelen van opleidingen een basale behoefte. Er wordt ook een competentie model ontwikkeld, waarmee de behoefte aan kennis kan worden bepaald.

Opleidingen zijn ook de borging van de kennis die in POWER wordt ontwikkeld. Uiteindelijk zou het kunnen leiden tot een Offshore Wind Energy kenniscentrum waarin den Helder een voorname plaats inneemt

Impuls voor de regio

Het Regionaal Economisch Stimuleringsprogramma Kop & munt organiseert deze internationale POWER ontmoeting met financiële steun van Europa, provincie Noord-Holland en de gemeente Den Helder omdat het onderwerp aansluit bij een van de speerpunten van Kop & munt namelijk het bevorderen van het gebruik van duurzame energie en bij het hoofddoel van programma: het creëren van mogelijkheden om daarbinnen 5.000 nieuwe arbeidsplaatsen te realiseren. De geschikte locaties voor het aanleggen van offshore windmolenparken liggen voornamelijk voor de kust van Noord-Holland dus er bestaan volop kansen voor de economische ontwikkelingen in de Kop van Noord-Holland met een werkgelegenheidsgroei waarin alle opleidingsniveaus zijn opgenomen.

Voor de redactie

Meer informatie kunt u opvragen bij de heer Marc van Straten, 06 22 19 73 67

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl