Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Bedrijfsregio : 05 Oktober 2005 Succesvolle innovatievouchers krijgen vervolg

Het nieuwe EZ-instrument innovatievouchers, waarmee op dit moment via pilots wordt geëxperimenteerd pakt zo goed uit dat besloten wordt tot definitieve invoering van de vouchers in de komende jaren. Dat schrijft Minister Brinkhorst van Economische Zaken (EZ) in een brief aan de Tweede Kamer. Met de innovatievouchers wil EZ het MKB stimuleren meer gebruik te maken van aanwezige kennis bij kennisinstellingen. Een MKB-bedrijf kan met een voucher bij een publieke kennisinstelling naar keuze een onderzoeksvraag of kennisvraag voor € 7.500 uitzetten.

Uit de effectmeting van het CPB komt naar voren dat van elke tien beschikbaar gestelde vouchers er acht gebruikt worden voor opdrachten die zonder voucher niet zouden zijn verleend. Uit de monitorrapportages van de eerste pilot van SenterNovem blijkt verder dat het MKB grote interesse heeft voor de vouchers en dat 92 van de eerste 100 uitgegeven `kennisbonnen´ is gebruikt. Daarnaast hebben de gebruikers in interviews aangegeven tevreden te zijn over de vormgeving van het voucher instrument. Verder blijkt uit de rapportage dat met de vouchers een nieuwe groep MKB-ondernemers wordt bereikt. Van de totale groep aanvragers maakte 52% niet eerder gebruik van de WBSO en 84% niet eerder van specifieke innovatiestimuleringsregelingen van SenterNovem.

Deze resultaten sterkt de Minister in zijn visie dat innovatievouchers een belangrijke bijdrage leveren aan nieuwe vormen van innovatie in het MKB, die anders niet tot stand komen. Het voucherinstrument zal de komende periode dan ook worden uitgebouwd. In oktober 2005 worden er in het kader van de derde pilot 600 vouchers uitgegeven. In deze pilot kunnen vouchers ook worden ingewisseld bij kennisinstellingen in Vlaanderen en Nord Rhein Westfalen. De opgedane ervaringen met de pilots Innovatievouchers zullen worden meegenomen bij de vormgeving van het definitieve instrument. De financiering hiervan zal in de begroting 2006 worden aangegeven. (bron: Min. EZ)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variërend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl