Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Bedrijfsregio : 31 Januari 2006 Een toekomst voor vroegtijdige schoolverlaters

De provincie Noord-Holland heeft, vooruitlopend op de ontwikkeling van het rijksbeleid als het gaat om vroegtijdige schoolverlaters, een budget van € 95.000 ter beschikking gesteld voor het project Vraaggestuurde Leerwerkplekken. De Regionale Economische Stimuleringsprogramma's Kop & munt en Halter in Balans hebben respectievelijk

€ 10.000 en € 20.000 toegezegd want vroegtijdige schoolverlaters zijn vaak moeilijk lerende jongeren die zeker nog een steuntje in de rug nodig hebben en verdienen.

Vroegtijdige schoolverlaters zijn verloren geraakt in het huidige onderwijssysteem. Onvoldoende persoonlijke aandacht, gebrek aan passende leervormen en te grote scholen zijn enkele redenen vanuit het onderwijsaanbod waardoor kinderen vroegtijdig de school de rug toekeren. De praktijk en een inkomen lonken.

Leerwerkplekken

Deze moeilijk lerende jongeren zijn zich meestal niet bewust dat ze zonder schooldiploma niet of nauwelijks een vaste baan krijgen. Op deze manier raken ze ook verloren voor de arbeidsmarkt. Het project Vraaggestuurde Leerwerkplekken heeft als doel de jongeren voor te bereiden op een baan. In samenwerking met het bedrijfsleven komen er 95 stageplekken in de bouw en industrie beschikbaar voor laaggeschoolden. In de eerste drie maanden krijgen de jongeren een praktijkgerichte opleiding die aansluit op de werkzaamheden die ze tijdens de stage gaan uitvoeren. Daarna krijgen ze voor negen maanden een leerwerkplek (stageplaats) aangeboden. Het is de bedoeling dat een stagiair na een jaar met leer- en werkbegeleiding, kan doorstromen naar een vaste baan in welk bedrijf dan ook. Mocht er nog behoefte zijn aan meer begeleiding en is er sprake van een goed perspectief dan kan de leerling nog langer aan het project deelnemen met een maximum van een half jaar.

Aan de slag

Dit werkgelegenheidsproject is voortvarend van start gegaan. Ongeveer 60 bedrijven hebben interesse in het project getoond. Acht jongeren hebben al een leerwerkplek. De doelstelling is om voor de zomer alle gesubsidieerde leerwerkplekken gerealiseerd en ingevuld te hebben. In februari wordt een mailing naar 6.000 bedrijven gestuurd om de werkgevers te informeren en te stimuleren om leerwerkplekken beschikbaar te stellen. Als aanvulling hierop worden er ook brainstormbijeenkomsten georganiseerd met als doel om samen met werkgevers een plan van aanpak op te stellen. In dit plan wil men ook aandacht besteden aan de vergrijzing binnen het bedrijfsleven.

Arthur Helling, wethouder Sociale en Economische Zaken van de gemeente Hoorn: "De arbeidsmarkt is heel divers en zo ook de problematiek. Voor de vervroegde schoolverlater geldt dat een combinatie werken/leren motiveert om te leren. Wat op school niet lukte, lukt vaak wel in de praktijk. Tegelijkertijd kunnen de jongeren hun werkdiscipline ontwikkelen. De jeugd zorgt er echter ook voor dat binnen het bedrijfsleven de leeftijdsopbouw verjongt wat hard nodig is voor de continuïteit van de economische bedrijvigheid in onze regio's. De leerwerkplekken zijn tevens een deeloplossing voor de vergrijzing want een oudere werknemer kan een goede leermeester zijn. Overdracht van kennis is namelijk van levensbelang voor het bedrijf."

Kansarm wordt kansrijk

In samenwerking met het CWI en UVW wordt nu de doelgroep benaderd waarna een matching tussen jongeren en leerwerkplekken plaatsvindt. Het ROC is benaderd om de scholing te verzorgen. Het succesvolle Poortwachterscentrum, een pool van werkgevers die met elkaar samenwerken om zieke werknemers te reïntegreren, is gevraagd om het netwerk en de deskundigheid ook in te zetten voor de jongeren. Zij die het gehele traject goed hebben doorlopen, krijgen op deze manier ook hulp bij het zoeken naar een vaste baan.

Soms zorgt het imago van een bedrijfstak voor een wervingsprobleem. Bij de jeugd bestaat weinig interesse voor bijvoorbeeld zwaar buitenwerk of een laag salaris.

Arthur Helling: "Helaas is dat vaak een kwestie van onwetendheid. Het is aan het bedrijfsleven om de jeugd al vroegtijdig te informeren over de mogelijkheden in bepaalde sectoren. Nodig schoolklassen uit voor een bedrijfsbezoek, organiseer open dagen en activiteiten zoals bijvoorbeeld een themabijeenkomst 'spelen met techniek'. Geef als branche aan welke carrières in welk tijdsbestek gemaakt kunnen worden, ook voor laaggeschoolden. 'Blijven leren' is niet voor niets het motto van de landelijke politiek, het verbreedt de horizon."

Jeugdwerkeloosheid, een zwakke schakel

Halter in Balans en Kop & munt hebben als doel binnen enkele jaren gezamenlijk meer dan 10.000 banen te creëren. In hun actieprogramma's is het realiseren van aansluiting van scholing op de behoeften van de arbeidsmarkt, opgenomen. Het project Leerwerkplekken past hierin. Vroegtijdige schoolverlaters die werkeloos zijn, lopen een grote kans dat ze werkeloos blijven. Deze groep vormt dan generaties lang een sociaal-economische zwakke schakel; een maatschappelijk probleem.

Meer informatie

Halter in Balans richt zich op Noord-Kennemerland en Westfriesland.
De heer Jacob Avis, programma-manager Halter in Balans
tel. 072 512 71 02
www.halterinbalans.nl
Kop & munt heeft als werkgebied de Kop van Noord-Holland en Texel.
mevrouw Vera van Vuuren, programma-manager Kop & munt
tel. 0223 66 13 73 / 06 22 24 90 89
www.kopenmunt.nl

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variërend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl