Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Bedrijfsregio : 06 Februari 2006 Principebesluit over oprichting Ontwikkelingsbedrijf NHN

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben vandaag een principebesluit genomen over de oprichting en deelneming in het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord NV. Het Ontwikkelingsbedrijf, waarin 29 gemeenten, regionaal bedrijfsleven, en de provincie de krachten bundelen, wordt de nieuwe economische aanjager in het noordelijk deel van de provincie.

Ambitie

Samen met 29 gemeenten en bedrijfsleven uit de Kop van Noord-Holland, West-Friesland en Noord Kennemerland werkt de provincie geruime tijd aan het realiseren van het Ontwikkelingsbedrijf. De ambitie van het Ontwikkelingsbedrijf is het creŽren van een aantrekkelijk vestigingsklimaat en het realiseren van ruimte voor economische en recreatief/toeristische activiteiten. Doelstelling is om het investeringsniveau minimaal (procentueel) gelijk te laten zijn met dat van heel Nederland, het aantal arbeidsplaatsen te laten groeien zodat de uitgaande pendel wordt verminderd en een jaarlijkse stijging van minimaal 2% van de bestedingen in het toerisme.

Organisatie

Het aandelenkapitaal van de op te richten Naamloze Vennootschap bedraagt 50.000 Euro waarvan de helft in handen komt van de provincie. De overige 50 procent van de aandelen wordt naar rato van het aantal deelnemers over de deelnemende gemeenten en de Kamer van Koophandel verdeeld. Gemeenten leveren jaarlijks een financiŽle bijdrage aan het Ontwikkelingsbedrijf naar rato van het aantal inwoners. De provincie verdubbelt deze bijdrage. Hierdoor kan het Ontwikkelingsbedrijf jaarlijks beschikken over 2,6 miljoen Euro. GS zijn bereid om de eenmalige startkosten te betalen. Hiervoor is 350.000 Euro beschikbaar. Over de definitieve vestigingsplaats van het Ontwikkelingsbedrijf wordt nog gesproken door partijen. Het streven is om 'middenin'de regio te gaan zitten.

Verdere procedure

Het principebesluit tot oprichting/deelneming in het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord zal worden voorgelegd aan Provinciale Staten (PS). PS krijgen de mogelijkheid om hun wensen en bedenkingen kenbaar te maken over het bedrijfsplan, de statuten en de wijze waarop de deelnemende partijen gaan samenwerken. Daarna kan het College van Gedeputeerde Staten een definitief besluit nemen. Parallel aan de provincie vindt besluitvorming plaats in de deelnemende gemeenten.

De volgende documenten zijn te downloaden via www.noord-holland.nl

(bron: prov. nh)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl