Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Bedrijfsregio : 08 Mei 2006 NW8 lobbyt voor vestiging IMARES in Kop Noord-Holland

IMARES (Institute for Marine Resources & Ecosystem Studies) is het nieuwe instituut voor strategisch en toegepast marien ecologisch onderzoek, opgericht door Wageningen UR (Universiteit en Researchcentrum) en TNO (Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek). Het instituut richt zich op strategisch en toegepast marien ecologisch onderzoek met als focus het duurzaam beschermen van, het oogsten uit en het meervoudig gebruik van zee- en kustgebieden. Noordwest 8 en de gemeenten Den Helder en Texel lobbyen voor een vestiging in Kop Noord-Holland.

Door de integratie van de verschillende onderzoeksgebieden beschikt het nieuwe instituut over een gedegen kennisbasis ten aanzien van de ecologische veranderingen die zich in de Noordzee en aangrenzende kustwateren en stroomgebieden voordoen. IMARES kan beter inspelen op het oplossen van complexe vraagstukken rondom het beheer van zee- en kustgebieden. Binnen het nieuwe instituut zal het onderzoek zich vooral richten op de maatschappelijke thema's: economische opbrengst, natuurbescherming, economisch ruimtegebruik en de waterkwaliteit van de zee. Met deze samenwerking ontstaat een krachtige concentratie van ca. 180 gespecialiseerde onderzoekers op het terrein van strategisch en toegepast marien ecologisch onderzoek. Op deze terreinen is het instituut »»n van de grootste in Europa.

Noordwest 8 zet zich in samen met de gemeenten Den Helder en Texel voor de vestiging van het instituut in Noord-Holland. De kop van Noord-Holland moet h»t kenniscentrum voor maritieme en marine kennis van Noordzee, Waddenzee en kustwateren worden. Eind januari dit jaar hebben deze gemeenten een bidbook "Kenniscluster aan het Marsdiep" aan het raad van bestuur van TNO aangeboden. De ligging van het gebied en de havenfaciliteiten bieden het IMARES de gelegenheid uit te groeien tot een toonaangevend en (inter)nationaal gespecialiseerd wetenschappelijk instituut.

Ter ondersteuning van de lobby van Den Helder en Texel benadrukt NW8 in haar brief van 13 april aan de raden van bestuur van Wageningen UR en het TNO het economisch belang van IMARES voor de regio. E»n van de belangrijkste aspecten van de missie van NW8 is het herstellen van de woon-werk balans. De regio kent een arbeidsoverschot van ca. 65.000 arbeidsplaatsen, met name bestaand uit hoger opgeleid personeel. Vanuit dit regionale belang hecht NW8 dan ook grote waarde aan de vestiging van hoogwaardige, kennisintensieve organisaties en instanties, zoals het IMARES, in de regio.

Daartegenover kan NW8 ook voor IMARES van meerwaarde zijn. Wanneer dit instituut besluit zich te vestigen in de regio Den Helder/Texel kan NW8 een rol spelen in de sfeer van lobbyen voor aanvullende middelen en fondsen. (Bron: NW8)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl