Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Bedrijfsregio : 10 Juli 2006 Het Gewest Kop van Noord Holland houdt op te bestaan

Het Algemeen Bestuur van Gewest Kop van Noord Holland heeft op 6 juli 2006 besloten om de raden van de deelnemende gemeenten voor te stellen de samenwerking op een andere manier voort te zetten.

De raden van de deelnemende gemeenten krijgen voorstellen voorgelegd om de gewestorganisatie te ontmantelen. De opheffing heeft geen gevolgen voor de dienstverlening aan het publiek, omdat de resterende taken op zelfstandige voet verder gaan of worden overgenomen door één van de gemeenten.

De gemeenschappelijke regeling Gewest Kop van Noord Holland is indertijd in het leven geroepen om taken op zich te nemen die gemeenten in de Kop van Noord-Holland op eigen kracht niet konden of wilden uitvoeren. Denk aan de afvalinzameling, milieutaken, leerplichtzaken, jeugdbeleid, GGD, ambulance en brandweer. Het Gewest Kop van Noord- Holland diende daarbij als overkoepelende organisatie van waaruit de gemeenschappelijke activiteiten werden gecoördineerd.

Veranderende inzichten en schaalvergroting hebben er de afgelopen jaren toe geleid dat onderdelen van het Gewest gefuseerd zijn op hoger niveau dan de Kop van Noord-Holland of zelfstandig zijn geworden. Dat geldt ondermeer voor de brandweer en de ambulancedienst. Daarnaast is er het voornemen de GGD per 1 januari 2007 te fuseren. Kop&Munt zal opgaan in het Ontwikkelingsbedrijf. Het Gewest Kop van Noord-Holland verliest daarmee personeel dat het werk volgt, maar ook ondersteuningstaken. Hierdoor is het Gewest Kop van Noord- Holland dusdanig uitgehold dat het als organisatie te klein wordt. De deelnemende gemeenten hebben dan ook in meerderheid besloten dat voor de resterende taken een andere organisatievorm gekozen moet worden.

Op grond van deze ontwikkelingen krijgen de gemeentebesturen het voorstel voorgelegd om het Gewest Kop van Noord Holland op te heffen. Het Dagelijks Bestuur stelt voor de gevolgen van de opheffing een liquidatieplan op. Dat zal ook voorzien in de gevolgen die de opheffing heeft voor het personeel. Er komt een sociaal statuut. De uitvoeringstaken (afvalinzameling, milieudienst, leerplichtzaken, etc.) zullen organisatorisch elders worden ondergebracht. Voor die medewerkers zijn de gevolgen minder ingrijpend omdat zij het werk volgen. Medewerkers die niet geplaatst kunnen worden blijven in dienst bij het Gewest Kop van Noord-Holland in liquidatie en zullen via het sociaal statuut worden geholpen om een andere werkplek te vinden. De gemeenten hebben een inspanningsverplichting om bij vacatures Gewestpersoneel te beschouwen als interne kandidaten. (Bron: Gewest KvNH)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variërend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl