Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Bedrijfsregio : 08 Augustus 2006 Ontwikkeling Landschap en Toerisme gaan hand in hand

Het Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling Leader+ Kop van Noord-Holland heeft subsidie weten te verwerven voor twee landschaps- en natuurprojecten op Texel. Deze projecten maken ook het toeristisch recreatief aanbod aantrekkelijker.

Projecten

Het gaat om:

1. het herstellen van het waardevolle cultuurlandschap Oude Hoorn;

2. het ontdekken van het Duinpark bij EcoMare met het Texels Bijdehandje, een handcomputertje met GPS. Tevens gaat er vanuit Leader+ subsidie naar de historische eendenkooi in 't Zand (Kop van Noord-Holland).

Alle drie de projecten willen aan de hand van landschapsbehoud en -ontwikkeling zowel de vakantieganger als de recreant uit de eigen woonomgeving, betrekken. Het landschap heeft veel geheimen en het is leuk en interessant om die te ontdekken.

Texels Bijdehandje: Leader+ bijdrage € 45.913

Op ontdekkingstocht met een PDA (personal digital assistant) in het Duinpark bij EcoMare is een hele belevenis. De natuur kan op een andere manier bekeken worden. De combinatie natuur en computers zal voor de jeugdige bezoeker aantrekkelijk zijn. Eén van de initiatiefnemers is EcoMare die voor de informatie zorgt.

Ervaring met het verstrekken van digitale informatie is in 2004 opgedaan met het TIP project. Op het eiland zijn toen vijf informatiezuilen die samen een digitaal netwerk vormen, de zogenaamde Texel Info Punten, neergezet. Het publiek bleek de informatievoorziening via aanraakschermen te waarderen. Het op pad gaan met een zakcomputer was de volgende stap. Een jaar later werd de eerste PDA uitvoering getest met een positief resultaat.

Nu wordt er hard gewerkt aan het opzetten van een kwalitatief PDA verhuursysteem, het ontwikkelen van schoolprogramma s en specifieke wandelexcursies en van een speciale route voor rolstoelgebruikers. Verwacht wordt dat in 2007 de PDA s 8.000 keer worden verhuurd tegen € 2 per stuk. Als de PDA verhuur succesvol blijkt te zijn dan kan het initiatief ook voor andere gebieden op Texel en het vaste land, interessant zijn.

Reconstructie Oude Hoorn: Leader+ bijdrage € 77.250

Op Texel ligt bij Den Hoorn het gebied Oude Hoorn dat eeuwen geleden een vloedhaak was. Ruilverkavelingen zijn de oorzaak geweest van het dempen van de boezem en de wadkreek op de wadvlakte die de verbinding vormde met het open water. Een spuisluis zorgde ervoor dat het boezemwater de kreek in kon stromen.

Deze oude havensluis wordt zodanig gerestaureerd dat die, met behulp van een moderne stuw, weer kan functioneren. Het plan is om de boezem en de kreek weer uit te graven zodat de capaciteit voor waterberging wordt vergroot. Het zoete water in de boezem voorkomt dat de landerijen verdrogen en verzilten zodat de agrariërs verder kunnen boeren en tegelijkertijd het cultuurlandschap beheren en openstellen voor de toerist en recreant. Het herstel van de landschappelijke elementen maakt het namelijk ook mogelijk en om een aantrekkelijke fiets- en wandelroute in dit gebied aan te leggen.

Project Eendenkooi t Zand: aanvrager Landschap Noord-Holland.
Leader+ bijdrage € 113.000.

Leader+, actief tot medio 2008

Bij de start in 2002 heeft de Kop van Noord-Holland € 5,5 miljoen uit het Europese Leaderfonds toegewezen gekregen. Dit geld kan als co-financiering ingezet worden tot medio 2008. Een project wordt dus nooit geheel gefinancierd; andere subsidies en/of privaat kapitaal zijn altijd nodig om een project te kunnen uitvoeren. Leader+ steunt kleinschalige projecten die door bewoners van het gebied zijn opgezet. Digitalisering van het platteland en het toepassen van nieuwe technologie staan in de Kop centraal. Ruim veertig projecten hebben subsidie ontvangen en zijn gestart. Een aantal projecten zijn zelfs al afgerond. Zie voor voorwaarden en de beschrijvingen van de gesubsidieerde projecten, www.leader-plus.org

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variërend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl