Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Bedrijfsregio : 04 Oktober 2006 Op zoek naar resistente tulpen

Tien tulpenkwekers zijn met elkaar een project begonnen om tulpen te ontwikkelen die resistent zijn tegen diverse tulpenziekten.

Bij het Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling Leader+ Kop van Noord-Holland is een verzoek ingediend voor een subsidie van € 40.000 dat in de zomer is toegekend. Het veredelingsonderzoek bestaat uit het inventariseren van reeds aanwezige resistenties in de cultuurtulpen, het opstellen van kruisingsprogramma's en veldonderzoek in Wageningen en Breezand. Leader+ heeft hieraan toegevoegd dat tussentijdse meetresultaten beschikbaar dienen te zijn.

De tulpenkwekers haken aan bij het reeds bestaande veredelingsprogramma van Plant Research International (PRI) in Wageningen. Dit instituut is al zeven jaar bezig om drie resistenties te combineren in één tulp: resistentie tegen TBV (tulpenbrekingsvirus) en tegen de schimmelziekten Botrytis en Fusarium. Het uitgangsmateriaal is een 100% virusresistent Tulipa fosteriana dat in 1999 door PRI is uitgegeven. Verwacht wordt dat nog vijf jaar nodig is om dit doel te bereiken. Het kruisen van rassen en soorten is nu eenmaal een tijdrovende activiteit; de natuur en groeicyclus van een plant zijn nog steeds belangrijke elementen in het veredelingsproces.

Schone bollenteelt

Bloembollentelers hebben te maken met de milieuafspraken die vastgelegd zijn in het convenant gewasbescherming. De telers zijn verantwoordelijk gesteld voor het verminderen van het gebruik van bestrijdingsmiddelen. In de nabije toekomst worden bepaalde middelen uit de markt gehaald zoals met een aantal al is gebeurd. De gewasbeschermingsmiddelen tegen de schimmels Botrytis en Fusarium staan ook op de nominatie om van de lijst geschrapt te worden. Dat is nu onmogelijk omdat deze middelen nog veelvuldig worden ingezet. Als over vijf jaar blijkt dat er een tulpensoort is die deze ziekteverwekkers kan weren dan kan het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen zo'n 90% afnemen.

Uniek project

De Kop van Noord-Holland is het meest uitgestrekte aaneengesloten bloembollengebied ter wereld met een grote diversiteit aan gewassen. Het gebied is de kraamkamer van bollen die over de gehele aardbol hun weg vinden. De kennis die er is, wordt nergens geëvenaard. Dit innovatieve veredelingsproject kan dan ook alleen maar in Nederland plaatsvinden.

Resistentie, het paspoort van de tulp

Een schone tulp verbetert het nationale imago van de bollenteelt, vergroot de agrarische kennis en zorgt ervoor dat de tulp onze nationale trots blijft. Een ziektevrij agrarisch product wordt immers nergens geweerd. Het resistentiecertificaat is het paspoort van de tulp!

Leader+, actief tot medio 2008

Bij de start in 2002 heeft de Kop van Noord-Holland € 5,5 miljoen uit het Europese Leaderfonds toegewezen gekregen. Dit geld kan als co-financiering ingezet worden tot medio 2008. Een project wordt dus nooit geheel gefinancierd; andere subsidies en/of privaat kapitaal zijn altijd nodig om een project te kunnen uitvoeren. Leader+ steunt kleinschalige projecten die door bewoners van het gebied zijn opgezet. Digitalisering van het platteland en het toepassen van nieuwe technologie staan in de Kop centraal. Ruim veertig projecten hebben subsidie ontvangen en zijn gestart. Een aantal projecten is zelfs al afgerond. Zie voor voorwaarden en de beschrijvingen van de gesubsidieerde projecten, www.leader-plus.org

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variërend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl