Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Bedrijfsregio : 16 Oktober 2006 Zicht op de waterwerken

Aan de kop van de Afsluitdijk bij Den Oever komt binnenkort het regiokantoor van Rijkswaterstaat leeg te staan. In dit gebouw wil de stichting ATO (Associatie Technologie Overdracht) in 2007 een onderzoeks- en testlocatie en een bezoekerscentrum vestigen. Het project heet Waterwerken en heeft een internationale functie zowel op technologisch als op toeristisch gebied. Het Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling Leader+ Kop van Noord-Holland heeft € 225.000 toegezegd voor het opstellen van een ondernemingsplan, het realiseren van het bezoekerscentrum en het verder ontwikkelen en testen van de stromings-turbine Tocardo, een uitvinding van ingenieursbureau Teamwork Technology in Zijdewind, gemeente Niedorp.

Er is veel aandacht voor water. De IJssel loost het rivierwater, afkomstig uit de berggebieden in Midden Europa, in het IJsselmeer. Bij laagwater kan het IJsselmeerwater via twee spuisluizen naar de Waddenzee stromen. Rijkswaterstaat heeft echter geconstateerd dat twee spuisluizen in de nabije toekomst de toenemende hoeveelheid rivierwater uit de IJssel niet meer kunnen verwerken. Waarschijnlijk wordt in 2008 begonnen met de bouw van een derde spuisluiscomplex.

Energie uit water

De kustlanden van Europa hebben ook te maken met een stijgende zeespiegel doordat er meer smeltwater van de ijskappen in zee terechtkomt dan voorheen het geval was. In combinatie met een geleidelijke bodemdaling is dit een verontrustende ontwikkeling. Echter, er is ook sprake van een uitdaging want uit de toenemende hoeveelheid water en de sterkere stromingen kan duurzame energie worden opgewekt.

In 2005 is als test, in een van de spuisluizen van de Afsluitdijk een Tocardo stromingsturbine geplaatst voor het opwekken van getijdenenergie. Bij het spuien van het IJsselmeerwater stroomde het water met hoge snelheid door de turbine de Waddenzee in. Deze test leverde goede resultaten op. Nu is er een Tocardo ontwikkeld met drie, achter elkaar gemonteerde, stromingsturbines die binnenkort in een van de spuisluizen van de Afsluitdijk getest zal worden.

Internationaal onderzoeks- en testcentrum

Wereldwijd neemt de belangstelling voor getijdenenergie toe maar er zijn hoegenaamd geen goede locaties waar prototypes van turbines getest kunnen worden. ATO heeft al vanuit Engeland en van de TU Delft het verzoek gekregen om na realisatie van de plannen, gebruik te mogen maken van de testfaciliteiten en de locatie Waterwerken bij de Afsluitdijk.

Kennisregio duurzame energie

De Kop van Noord-Holland maakt deel uit van Energy Valley*. In de Kop is al veel hoogwaardige kennis van windenergie aanwezig met faciliteiten als het MultiMegaWatt Testveld en het kenniscentrum Windturbine, Materials and Constructions (WMC) in Wieringermeer. Het onderzoeks- en testcentrum Waterwerken moet zich ontwikkelen tot het kenniscentrum voor getijdenenergie. De Kop van Noord-Holland versterkt en verbreedt zich hiermee als kennisregio van duurzame energie.

Afsluitdijk, een dijk van een attractie

In 1932 werd de Afsluitdijk gedicht en werd Noord-Holland definitief verbonden met Friesland. De Afsluitdijk blijft zelfs na 75 jaar tot de verbeelding spreken maar wordt nog onvoldoende benut als toeristische trekpleister. Verschillende partijen willen daarom in het jubileumjaar 2007 van de Afsluitdijk 'een dijk van een attractie' maken. ATO wil hieraan graag een bijdrage leveren met het inrichten van een bezoekerscentrum waarin op een interactieve manier wordt getoond welke relatie er bestaat tussen energie, klimaatverandering, waterbeheer en energie op en uit het water. Het bezoekerscentrum zal gelieerd zijn aan het onderzoekscentrum. Leerlingen en studenten krijgen daardoor de mogelijkheid onderzoek en metingen aan getijdenturbines van dichtbij te volgen.

Werken aan water is leuk en leerzaam tegelijk.

Voor de redactie

Meer informatie kunt u opvragen bij de heren
Luc Hamilton , algemeen projectleider 06 53 41 70 18
Hans Bais, directeur ATO, tel. 0223 68 41 61
Zie ook www.ato.nl

* Energy Valley is een samenwerkingsverband van Noord-Holland Noord, Friesland, Groningen en Drenthe op het gebeid van duurzame en schone energie.

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variërend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl