Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Bedrijfsregio : 07 December 2006 Symposium inKOPpen en doorgaan - 12 december

Het Regionaal Economisch Stimuleringsprogramma Kop & munt organiseert samen met de Bedrijfsregio Kop van Noord-Holland en het Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling Leader+ Kop van Noord-Holland en Texel het symposium 'inKOPpen en doorgaan'. Deze manifestatie wordt op dinsdag 12 december in Studio 62 op de Oude Rijkswerf in Den Helder gehouden. Het evenement is een mijlpaal voor de samenwerking in de Kop van Noord-Holland.

Deze drie succesvolle projectorganisaties gaan per 1 januari 2007 op in het nieuwe Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord, een initiatief van gedeputeerde Hans Schipper van de provincie Noord-Holland.

Hans Schipper, als voorzitter van de stuurgroep Kop & munt: "De titel van het symposium doelt hierop. In de Kop van Noord-Holland hebben de drie organisaties veel bereikt. De samenwerking met de provincie, de negen gemeenten in de Kop en Het Gewest Kop van Noord-Holland heeft de economische ontwikkeling in deze regio gestimuleerd en het voor het bedrijfsleven mogelijk gemaakt om vooral innovatief te ondernemen. Als we de krachten nog meer bundelen en het werkgebied uitbreiden van de Kop naar heel Noord-Holland Noord dan kan er met dezelfde middelen meer worden bereikt. Tijdens het symposium zal er dan ook veel aandacht besteed worden aan innovatie en creatief denken."

Prof dr. Arnold Heertje, gast in Den Helder

Na de creatieve workshops over de toekomst van de Kop van Noord-Holland als onderdeel van Noord-Holland Noord, die door Innovatiespecialist Sunidee wordt gegeven, spreekt Prof. Dr. Arnold Heertje over de mogelijkheden die de lokale en regionale economie in buitengebieden heeft. Op Rijksniveau wordt nauwelijks tot niet visie ontwikkeld voor plattelandsgebieden zoals de Kop van Noord-Holland en Westfriesland. Maar…ook hier wil men weten hoe het verder moet en welke richting er op gedacht kan of zelfs moet worden. Regeren is vooruitzien geldt immers ook voor regio's!

De slagkracht van Kop & munt

Kop & munt maakt met het Ontwikkelingsbedrijf Kop van Noord-Holland een doorstart omdat de officiële periode loopt van 2000 tot eind 2006. De doelstellingen zijn nagenoeg bereikt: in samenwerking met het bedrijfsleven 5.000 nieuwe arbeidsplaatsen creëren, samen met de negen gemeenten in de Kop van Noord-Holland en Het Gewest 40 ha kwalitatieve bedrijventerreinen realiseren en de werkeloosheid met 30% verminderen, en in overleg met de Bedrijfsregio Kop van Noord-Holland en andere organisaties het ondersteunen van zo'n 600 MKB bedrijven op het gebied van technologie en marketing. De nauwe samenwerking met de provincie Noord-Holland heeft gezorgd dat de Kop op de kaart staat. Verschillende gedeputeerden en commissies hebben meerdere malen de Kop bezocht en steun verleend aan projecten.

Informatie voor de redactie

Uiteraard bent u uitgenodigd om bij het symposium aanwezig te zijn, zie de uitnodiging op www.kopenmunt.nl die aan ruim 500 bestuurders, collegeleden, ondernemers en relaties is verstuurd. We zouden het prettig vinden als u laat weten dat u komt of er bent. De organisatoren zijn mevrouw Vera van Vuuren, programma manager van Kop & munt en Leader+ en de heer John Spee van de Bedrijfsregio Kop van Noord-Holland. U kunt u opgeven bij het projectbureau Kop & munt, tel. 0223 66 13 73. Het algemene deel van de middag begint om 15.30 uur en eindigt om 17.30 uur.

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variƫrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl