Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Bedrijfsregio : 01 juli 2009 NHEC van start

Maandag 29 juni richtte NoordWest8 en Teamwork Technology in Alkmaar de Noordhollandse Energie Coöperatie (NHEC) op. NHEC is een energiebedrijf dat 100% lokale en duurzame energie gaat produceren en leveren in Noord-Holland. Het is daarmee een regionaal antwoord op het op raken en duurder worden van fossiele energie. NHEC verwacht in de loop van 2010 de eerste energie te gaan leveren.

Het Ontwikkelingsbedrijf Noordholland Noord (NHN) ondersteunt de oprichting van NHEC. Ter gelegenheid hiervan ontving de heer Eric Rijnders (directeur), het eerste certificaat. De oprichting van NHEC is het resultaat van een regionaal samenwerkingsverband van bedrijven, verenigingen en instellingen, dat streeft naar een duurzame economie. Als klant word je lid van de coöperatie en daarmee tevens eigenaar van het energiebedrijf. Leden krijgen een stem in de belangrijke besluiten van NHEC. Als NHEC winst maakt, profiteren de klanten ook.

NHEC is op 29 juni officieel van start gegaan met een driekoppig oprichtingsbestuur. Enno Brommet (burgemeester Harenkarspel), Fred Gardner (Teamwork Technology), en Frans Kramer (VNO/NCW). Het bestuur zal de komende maanden de lijnen gaan uitzetten. Uiteindelijk kiezen over een aantal maanden de nieuwe leden dan een nieuw bestuur. Op 29 juni tekende het nieuwe bestuur een intentieverklaring met HVC. HVC gaat namelijk de eerste lokale en duurzame stroom leveren zolang de NHEC nog niet beschikt over eigen productie. Tevens wordt gezamenlijk een goede administratieve basis achter NHEC opgezet.

Een van de eerste activiteiten van NHEC wordt het werven van leden. Hiervoor organiseert NHEC onder meer door de hele regio bijeenkomsten. Inwoners van Noord-Holland die nu al interesse hebben, kunnen zich opgeven via www.nhec.nl. Een lidmaatschap kost 35 euro. Voor dit bedrag word je mede-eigenaar van NHEC. De uiteindelijke ambitie van NHEC is om uit te groeien tot een energiebedrijf dat verankerd is in de samenleving en het lokale bedrijfsleven.

Opwekking van duurzame energie is vaak een lokaal vraagstuk. NHEC vindt dat je hierover ook op lokaal niveau moet nadenken en besluiten moet nemen. Zij gelooft niet dat de oplossing van het energieprobleem ligt in het steeds groter worden van energiebedrijven. Juist het betrekken van belanghebbenden op lokaal niveau ziet zij als de oplossing. Daarom heeft NHEC een inventarisatie gemaakt van de behoeftes in deze regio. Samen met inwoners, gemeenten en bedrijven wilt NHEC gezamenlijk tot een plan te komen waar iedereen binnen de eigen regio baat bij heeft.

Een andere belangrijke drijfveer voor het oprichten van NHEC is het steeds duurder worden van de energievoorziening.

Energielasten worden onbetaalbaar als er niet wordt geïnvesteerd in duurzame vormen van energieopwekking. NHEC neemt hierin als energiebedrijf haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en wil ook in de toekomst zorgen voor dragelijke energielasten. Dit betekent onder meer dat zij een actieve rol gaat spelen in energie besparing.

Noord-Holland is een regio met veel potentie. De regio leent zich goed voor het benutten van alle duurzame bronnen. NHEC wil de duurzame energie dan ook halen uit een mix van zonne-energie, wind-energie, biomassa, en energie uit water, bijvoorbeeld getijdenenergie. De productie van de systemen om deze energie op te wekken biedt veel nieuwe kansen voor de lokale economie. Er is in de regio veel kennis en ondernemerschap op het gebied van duurzame energie aanwezig en Noord- Holland kan hiermee deze bedrijfstak verder ontwikkelen en versterken. In plaats van import van energie in het buitenland, wordt direct geïnvesteerd in de eigen regio. (Bron: NHEC)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl