Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Bedrijfsregio : 04 februari 2010 Minister Verburg steunt Agriboard Noord-Holland Noord

Recent heeft de Minister van LNV, Gerda Verburg, de Agriboard Noord-Holland Noord laten weten dat zij een dergelijk samenwerkingsverband van (agrarisch) bedrijfsleven, overheden, onderwijs- en onderzoeksinstellingen van harte toejuicht. Zij vindt dit van uitermate groot belang in het kader van de versterking van de economische concurrentiepositie én de maatschappelijke positie van de land-tuinbouwcluster.

"Ik beoordeel uw initiatief als zeer positief: het genereert energie en bundelt krachten waardoor een plus een drie wordt. Ik zie ook elders in het land dergelijke initiatieven opbloeien en hecht eraan dat deze binnen Greenport(s) Nederland worden afgestemd en dat van elkaars ervaringen geleerd kan worden", aldus de minister in haar brief aan de voorzitter van de Agriboard, Gedeputeerde J.H.M. Bond.

Zij moedigt de Agriboard en de groene onderwijs- en onderzoeksinstellingen aan om een regionale kennisagenda op te stellen in samenwerking met de Groene Kennis Co”peratie . "Het gaat daarbij om (post)initiële scholing van (toekomstige) werkende in de LNV sectoren en voorts om betrokkenheid van studenten en onderzoek via kennisarrangementen bij regionale vraagstukken", aldus de minister. Verder geeft de minister aan dat bij het opstellen van de regionale kennisagenda voor Noord-Holland Noord aandacht moet worden besteed aan de gehele breedte van het LNV-beleid dus ook voor leefomgeving en educatie.Graag ziet zij dat de Agriboard Noord-Holland Noord zijn initiatieven deelt met de andere Greenports in Nederland. (Bron: Ontwikkelingsbedrijf NHN)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variërend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl