Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Bedrijfsregio : 14 oktober 2010 Regionale samenwerking bedrijventerreinen gestart in Kop van Noord-Holland

De gemeenten in de Kop van Noord-Holland gaan nauwer samenwerken bij de planning en ontwikkeling van bedrijventerreinen. Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (NHN) organiseert op 18 oktober een vastgoedcongres in Warmenhuizen. De bestuurlijke vertegenwoordigers van de negen gemeenten van de Kop van Noord-Holland tekenen daar een samenwerkingsovereenkomst met NHN.

NHN treedt voortaan op als centraal coördinatiepunt voor bedrijventerreinen in de regio.

Deze coördinatie omvat onder meer het opstellen van een regionale behoefteraming, programmering en segmentering van bedrijventerreinen. Dit betekent een actuele planning voor zowel nieuwe als te herstructureren bedrijventerreinen. Hierin is opgenomen de begeleiding van bedrijven naar passende locaties en afstemming van acquisitie en promotie van terreinen. Ook voor duurzaam beheer van terreinen worden beheersconcepten aangeboden.

Het doel van deze samenwerking en coördinatie is vraaggericht aanbod waarmee de concurrentiepositie van de Kop wordt versterkt. Dit gaat gepaard met meer ruimtelijke kwaliteit en een zorgvuldiger en beter gebruik van schaarse ruimte. Het overeind houden van de belangen van ondernemers blijft uitgangspunt . Dat wil zeggen dat er voldoende aanbod van bedrijventerreinen is, en dat overaanbod, leegstand en verpaupering worden voorkomen.

NHN zet zich in voor verzakelijking van de bedrijventerreinenmarkt. Dit kan alleen op basis van regionale samenwerking tussen gemeenten. NHN houdt zich zowel bezig met de ontwikkeling van nieuwe bedrijfslocaties, als met de herstructurering van verouderde bedrijfslocaties. Vorig jaar is in opdracht van de gezamenlijke gemeenten in de regio's Kop van Noord-Holland en West-Friesland een inventarisatie van de herstructureringsopgave gedaan. De afgelopen maanden is op basis van deze inventarisatie een regionaal herstructureringsprogramma voor deze regio's gemaakt.

Op 18 oktober 2010 start een volgende discussie in de regio hoe de samenwerking kan worden versterkt tot afspraken.

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl