Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Bedrijfsregio: 12 oktober 2011 Vertrouwen in Blueport Noord-West Nederland

Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft het project `Blueport Noord-West Nederland' geselecteerd in het kader van het Nederlandse Operationeel Programma `Perspectief voor een duurzame visserij', medegefinancierd uit het Europees Visserijfonds.

De 5 regionale Blueports zijn gericht op het aanjagen van samenwerking, innovatie, bevorderen van ondernemerschap en versterken van afzetkracht in de regionale en landelijke visserijketens. Voor Blueport Noord-West Nederland is 350.000 euro subsidie beschikbaar.

De Blueport Noord-West Nederland wordt gedragen door regionale partners, zoals Visafslag Hollands Noorden, Zeehaven IJmuiden, Provincie Noord-Holland, Ontwikkelingsbedrijf NHN, vereniging Kust & Zee en verschillende kennisinstellingen en ondernemers uit de visserijsector. Imares is penvoerder van het project.

De visserijsector heeft steeds meer last van stijgende kosten en lage prijzen. Tegelijk is er een groeiende maatschappelijke druk om te verduurzamen. De afgelopen jaren zijn er in het kader van de Visserij Innovatie Platform projecten al belangrijke stappen gezet naar ecologisch verantwoorde en economisch rendabele visserijketens.

Landelijk is er voor gekozen Regionale Blueports in het leven te roepen om verduurzaming en innovatie in de sector verder vorm te geven,maar dan meer vanuit ketenperspectief. Daarbij wordt ingezet op een beter beheer van visstanden, kostenbesparing en opbrengstverhoging. Maar ook op vraagsturing in de visketen en samenwerking tussen vissers en maatschappij.

Een kwart van de totale afzet in Nederland is afkomstig uit Noord-West Holland, waarmee de regio een sterke uitgangspositie heeft. De partijen in de Blueport Noord-West Nederland hebben dan ook grote ambities als het gaat om duurzame visserijketens en maatschappelijk verantwoord ondernemerschap.

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl