Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Business Nieuws : 23 Januari 2002 Provincie Noord-Holland steunt vitalisering landbouw

Ruim € 480.000 subsidie voor projecten

De provincie heeft € 482.825 subsidie toegekend aan projecten, gericht op vitalisering van de landbouw. Dit in het kader van de provinciale Landbouwagenda 2000-2005 waarmee de provincie de landbouw in de Noordhollandse economie wil vitaliseren. De provinciale inzet is gericht op versterking van de agrarische structuur, het agrarisch ondernemerschap, samenwerking binnen de agrarische keten en de overgang naar een meer duurzame landbouw -en daarbinnen- specifiek de biologische landbouw in Noord-Holland.

Hieronder per project het toegekende subsidiebedrag.

€ 2.268,90 (ƒ5.000,-) aan LNV Directie Zuidwest als bijdrage aan het haalbaarheids-onderzoek biologische glastuinbouw op (nieuwe) projectlocaties. Doel van het onderzoek is inzicht te verkrijgen in de randvoorwaarden om biologische glastuinbouw te bevorderen bij de inrichting van nieuwe projectlocaties voor glastuinbouw. Het onderzoek komt voort uit de activiteiten van Biologische Keten West waarbij zestien organisaties de professionele ontwikkeling van de biologische landbouw in West-Nederland ondersteunen.

Maximaal € 3.403,35 (ƒ 7.500,-) aan het Wellantcollege MBO te Aalsmeer voor de organisatie van een ronde-tafelconferentie om creatieve oplossingen te vinden om de instroom van afgestudeerde MBO'ers in de glastuinbouw (primaire sector) te vergroten.

Maximaal € 11.344,51 (ƒ25.000,00) aan de gemeente Aalsmeer voor het voorbereidingsonderzoek International Horti Trade Centre Aalsmeer (IHTCA). Hierbij wordt onderzocht hoe een mogelijk toekomstig handels- en informatiecentrum op het vrijkomende gebied van het Centrum voor Bloemisterij-onderzoek in Aalsmeer de positie van Aalsmeer als tuinbouw- en handelscentrum kan versterken.

Maximaal € 11.344,51 (ƒ 25.000,-) aan de Bedrijfsregio Westfriesland voor een haalbaarheidsonderzoek naar een ICT-centrum Westfriesland. Dit onderzoek is gericht op mogelijke doelgroepen, diensten, locatie, management en de zakelijke structuur.

Maximaal € 41.580,- (ƒ f 91.630,00) aan de KAVB voor het project "Bloembollenontwikkeling Schagen -Den Helder. Hierbij wordt een gebiedsvisie voor het Noordelijk Zandgebied opgesteld en concrete gebiedsprojecten aangeduid. Het project draagt bij aan de structuurverbetering van de bollenteeltgebieden in het Noordelijk Zandgebied.

Maximaal € 116.099,67 (ƒ 255.850,- )aan de Biologische Keten West voor een project 'Ketensamenwerking biologische tuinbouw'. Het project is bedoeld om biologische glastuinbouw (voedingstuinbouw) én vollegrondsgroenten te stimuleren via een gerichte aanpak door ketenpartijen.

Maximaal € 136.134,06 (ƒ 300.000,-) aan Stivas De Meerlanden - Amstelland voor onder meer de opstelling van een glastuinbouwkundig plan met milieu-effectrapportage voor de inrichting en ontwikkeling van de glastuinbouwlocatie in Rijsenhout.

Maximaal € 160.650 voor het 'Ketenproject biologische melkveehouderij'van SIRNED bv. Dit project is gericht op uitbreiding en versterking van de biologische melkveehouderij in Noord-Holland en geeft een forse impuls aan de beleidsdoelstelling 10% biologische landbouw in Noord-Holland. Onderzocht wordt de veranderingsbereidheid van de verschillende actoren in de productie- en afzetketens en welke onderlinge afspraken nodig zijn. (Bron: Prov. NH)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl