Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Business Nieuws : 23 Mei 2002 Voortgangsrapportage 2001: Klinkende munt in de Kop

Het regionaal economisch stimuleringsprogramma Kop & Munt dat loopt van 2000 tot 2006, heeft de beschikking over een investeringsfonds van totaal 317 miljoen euro. In de eerste twee jaar is er al zo'n 212 miljoen euro in de Kop van Noord-Holland inclusief Texel geïnvesteerd. De private sector heeft 75 miljoen euro bijgedragen. Samenwerken met overheden en bedrijfsleven is de kracht van het programma Kop & Munt.

Behalve de in de regio gepompte 212 miljoen euro staat in de Voortgangsrapportage 2001 ook vermeld dat er 1850 nieuwe arbeidsplaatsen bijgekomen zijn. Het bedrijfsleven neemt 1400 arbeidsplaatsen voor zijn rekening. Door verhuizing van een onderdeel van de Rijksoverheid (MEOB) naar Den Helder zijn 450 werkplekken verkregen. Ook zijn vorig jaar de 350 vacatures van de penitentiaire jeugdinrichting De Doggershoek ingevuld. Binnenkort opent de jeugdgevangenis zijn deuren en gaan die 350 personeelsleden aan de slag. Hiermee is bijna de helft van de doelstelling, 5000 arbeidsplaatsen in de periode 2000-2006, gerealiseerd. De bedrijvigheid in de Kop van Noord-Holland heeft mede door de 80 ha nieuw ontwikkelde duurzame bedrijfsterreinen in 2001 kunnen groeien. Vorig jaar is met het aanleggen van deze terreinen een start gemaakt. Dit jaar zullen ze worden opgeleverd.

De herinrichting van de havens in Oudeschild op Texel en in Den Oever op Wieringen is klaar. De aanleg van de Wieringermeerse jachthaven Oude Zeug in het IJsselmeer is in volle gang.

Extra geld voor plattelandsontwikkeling

Het projectbureau Kop & Munt heeft door hard en snel te werken vorig jaar een Europese subsidie van 10,5 miljoen euro voor de Kop van Noord-Holland binnengehaald. Het plattelands-ontwikkelingsplan Leader+ is reeds van start gegaan. Tot eind 2008 kan Leader+ 5,5 miljoen euro aan kleinschalige projecten uitgeven. Ook hierbij is het uitgangspunt evenals bij Kop & Munt, dat het bedrag verdubbeld wordt door de private sector en met gelden uit andere fondsen.

De overige 5 miljoen euro is in het kader van de POP regeling (PlattelandsOntwikkelingsPlan) uitgekeerd. Dit geld is bestemd voor acht omvangrijke projecten waaronder de aanleg van de fiets- en kanoroutes in het Duinzoom gebied.

Toekomst

Voor de aankomende vier jaar heeft het projectbureau Kop & Munt nog veel plannen. De bereikbaarheid van het gebied over de weg moet verbeterd worden. Meer werk- en woongelegenheid eisen een goede infrastructuur. Innovatieve MKB-ers en ondernemers die met e-commerce en e-business aan de gang willen, komen in aanmerking voor begeleiding, advies en scholing. Via de Bedrijfsregio Kop van Noord-Holland, het speciaal opgerichte Innovatiefonds en het actieplan Kop@Mail wordt die ondersteuning verleend.

Toerisme, natuurontwikkeling en de bollenteelt krijgen ook de nodige aandacht. De megaprojecten zoals het Blauwe Netwerk, Hollands Bloementuin en Water Bindt inclusief het Wieringerrandmeer zijn hier voorbeelden van.

Exemplaar Voortgangsrapportage 2001 op te vragen bij:
bureau Kop en Munt,
tel. 0223 - 66 13 73

Voor deze en andere persberichten, nadere informatie etc. kunt u kijken op de website www.kopenmunt.nl. (Zie nieuws)

Het Regionaal Economisch Stimuleringsprogramma Kop en Munt 2000-2006 bestaat uit een samenhangend pakket van maatregelen waarbij fors wordt geïnvesteerd in herstructurering van de economische functies van de Noordkop en in een duurzame en evenwichtige economische ontwikkeling van de Kop van Noord-Holland.

Het Regionaal Economisch Stimuleringsprogramma Kop & Munt is een gezamenlijk initiatief van de Provincie Noord-Holland, de 9 gemeenten van het Gewest Kop van Noord-Holland, de Kamer van Koophandel en de Ministeries van Economische Zaken, Defensie en Verkeer & Waterstaat.

Projectbureau Kop & Munt
Willemsoord 30
1781 AS Den Helder
T. 0223-661373 [nieuw]
F. 0223-668131
W. www.kopenmunt.nl

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variërend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl