Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Business Nieuws : 13 Juni 2001 Eerste gedachtebepaling over Ruimtelijke visie Wieringermeer

Eerste gedachtebepaling tussen gedeputeerde Meijdam en wethouder Ruijter over Ruimtelijke visie Wieringermeer

Onlangs heeft een bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen gedeputeerde Meijdam van de provincie Noord-Holland en wethouder Ruijter van de gemeente Wieringermeer. Het ging hierbij om een eerste verkenning met betrekking tot de ontwikkeling van een ruimtelijke visie voor Wieringermeer. Dit met het oog op de vele belangrijke ruimtelijke ontwikkelingen die in de (nabije) toekomst in Wieringermeer te verwachten zijn.

Gedeputeerde Meijdam en wethouder Ruijter hebben in dit eerste gesprek vastgesteld dat in de ruimtelijke visie sprake zal zijn van gemeenschappelijke uitgangspunten. Water, infrastructuur en cultuurhistorie (gedacht moet daarbij worden aan de verkaveling in de gemeente en de aanwezigheid van onder andere de Westfriese Omringdijk) zullen leidend zijn bij het inrichten van de ruimtelijke visie. Aan de hand van die sturende elementen wordt ruimte gezocht voor de ontwikkelingen op agrarisch gebied. Naast de bestaande akkerbouw zal de ruimtelijke visie inzicht geven in de kansen voor grootschalige bollenteelt en kassenbouw.

Voor de ontwikkeling van bedrijfsterreinen zal aansluiting gezocht worden bij de tekorten op dat gebied binnen Noord-Holland, de regionale opvang functie wordt gehandhaafd. In samenhang daarmee wordt ook ten aanzien van woningbouw gedacht aan een regionale woningbouwtaak met bijzondere aandacht voor hoogwaardig kwalitatief wonen. De woningbouw moet de basis vormen voor versterking van de al bestaande voorzieningen en zal kansen moeten bieden voor een kwaliteitsverbetering van de bestaande woonkernen.

Op het gebied van toerisme en recreatie zullen mogelijkheden kunnen ontstaan voor verdere opschaling van dag- en verblijfsrecreatie in de meest brede zin, ook ten aanzien van motorcross. In deze bespreking stelde de gedeputeerde zich op het standpunt dat wat hem betreft de insteek voor de ontwikkeling van de ruimtelijke visie is:"de ontwikkeling van een levenskrachtige gemeente met voldoende inwoners". In die ontwikkeling wordt uitgegaan van een zogenaamde modulaire benadering. Dat wil zeggen dat de verschillende genoemde ontwikkelingen uiteraard in onderlinge samenhang worden onderzocht, maar de mate van concreetheid en binding per onderwerp of locatie kan verschillen. Ook zal daarmee worden bevorderd dat ontwikkelingen los van elkaar levensvatbaar zijn.

In de komende maanden maken de provincie en de gemeente gezamenlijk een voorontwerp voor de ruimtelijke visie. De provincie neemt hierbij het voortouw. Bij de visie-ontwikkeling wordt een stedenbouwkundig bureau betrokken. De ruimtelijke visie wordt - na nog nader vast te stellen klankbord- en inspraakprocedures vastgesteld door de gemeenteraad van Wieringermeer en Provinciale Staten van Noord-Holland. De uiteindelijke juridische inbedding vindt plaats in de integrale herziening van het streekplan Noord-Holland Noord voor de periode nŠ 2004. Vooruitlopend daarop worden de eerste ontwerpen voor het einde van 2001 tegemoet gezien. En zal omstreeks de zomer van het volgend jaar besluitvorming bij gemeente en provincie een feit kunnen zijn. (Bron: Prov. NH)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl