Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Business Nieuws : 03 October 2002 De provincie Noord-Holland stelt € 700.000 beschikbaar voor milieuvriendelijke landbouw

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben een besluit genomen om ruim € 700.000 te investeren om tot een milieuvriendelijkere landbouw te komen. Voor 18 projecten op het gebied van biologische en duurzame landbouw in Noord-Holland is subsidie verleend. Gedeputeerde Staten hebben deze maand de aanvragers schriftelijk op de hoogte gesteld of het ingediende project al dan niet voor subsidie in aanmerking is gekomen.

Milieuvriendelijke landbouw is een belangrijk speerpunt van de provincie Noord-Holland. Zij stimuleert initiatieven betreffende duurzame en biologische landbouw door onder meer het verlenen van subsidie. Sinds 2000 is hiervoor een provinciale subsidieregeling. De belangstelling voor deze regeling is zeer groot.

Twee maal per jaar beoordelen Gedeputeerde Staten van Noord-Holland of de ingediende projectvoorstellen voldoen aan het doel en criteria vastgelegd in de "Deelverordening duurzame landbouw en biologische landbouw Noord-Holland 2000". Omdat de gevraagde bijdrage van de ingediende projecten meer is dan gehonoreerd kan worden is er een selectie gemaakt. Bij de selectie is onder andere gekeken naar projecten die de keten versterken, vernieuwend zijn en een specifiek Noord-Hollands probleem aanpakken.

In het totaal zijn tijdens de eerste periode 36 projecten ingediend, waarvan 19 betrekking hebben op biologische landbouw en 17 op duurzame landbouw. De projecten hebben met name betrekking op het terugbrengen van milieubelasting in de bollenteelt, bemesting, bestrijdingsmiddelen alsmede het bevorderen van de afzet van milieuvriendelijk geteelde producten en specifiek Noord-Hollandse streekproducten.

De volgende reeks gehonoreerde projecten van de tijdens de tweede periode 2002 ingediende projecten, zullen omstreeks januari 2003 bekend gemaakt worden. (Bron: Prov. NH)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variërend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl