Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Business Nieuws : 28 November 2002 PT-heffingsopbrengst bloembollen daalt in 2003

Het Productschap Tuinbouw (PT) heeft de inkomsten voor de bloembollensector in 2003 begroot op ruim achttien miljoen euro. Dit jaar komen de baten zo'n vier miljoen hoger uit. De verminderde opbrengst in 2003 is voor een deel een gevolg van de heffingsverlaging van 3,5 naar 3,2 procent. Daarnaast ziet het ernaar uit dat de omzetten in de bloembollensector dit seizoen tegenvallen.

De sectorcommissie bloembollen gaf op 12 november jongstleden zijn fiat aan de PT-begroting. Meer dan de helft van de verwachte inkomsten gaat volgend jaar naar promotie en marketing. Hiervoor legde de commissie in totaal 9,5 miljoen euro opzij. Het Internationaal Bloembollencentrum (IBC) neemt het leeuwendeel voor zijn rekening met iets meer dan acht miljoen. Technisch onderzoek is een ander belangrijk speerpunt van de sector. Hiervoor werd voor volgend jaar een kleine vier miljoen euro uitgetrokken. Voor kwaliteitsaangelegenheden staat in totaal voor 2003 ruim 6,5 miljoen euro op de rol. De Bloembollenkeuringsdienst (BKD) ontvangt hiervan met 4,8 miljoen het grootste deel. De overige posten (milieu, voorlichting en economische aangelegenheden) zijn in 2003 in totaal goed voor zo'n 2,4 miljoen euro.

Al met al komen de totale PT-uitgaven voor de bloembollensector volgend jaar uit op ruim 23 miljoen euro. De inkomsten zijn becijferd op ruim achttien miljoen. Hierdoor krimpt het saldo met circa vijf miljoen euro. Als deze prognose uitkomt bedraagt de reserve eind volgend jaar een kleine negentien miljoen euro. De sectorcommissie van het PT streeft ernaar om het saldo terug te brengen naar de helft van de totale jaaruitgaven. Om dit te bereiken zijn de heffingen voor teelt en handel de afgelopen jaren verlaagd. Eind november moet het bestuur van het productschap de begroting van de bloembollensector nog goedkeuren.

Tulpen

Naast de begroting keurde de sectorcommissie nog een aantal technische onderzoeken goed. Hierbij stond de tulp centraal. Allereerst trok de commissie bijna 39.000 euro uit voor een onderzoek om de uitval bij de biologische broei van tulpen terug te brengen. Hierbij worden twee teeltmethoden (op water en potgrond) met elkaar vergeleken. Proeftuin Zwaagdijk gaat het onderzoek uitvoeren. Dezelfde instelling gaat ook bekijken of het toedienen van minerale en plantaardige olie bij met name witte en gele tulpen minder aantastingen van het moza´ekvirus tot gevolg heeft. Uit milieuoogpunt is vooral plantaardige olie interessant. De PT-sectorcommissie ging akkoord met het onderzoek voor ÚÚn jaar en reserveerde hiervoor 25.000 euro. Bij een positief resultaat wordt het project voortgezet.

Hyacint

Grond besmet met Pythium leidt tot veel uitval bij hyacinten. Onderzocht wordt of zwaar besmette gronden door stomen en een toepassing met natuurlijke preparaten weer schoon te krijgen zijn. PPO gaat samen met Agricon/Koolhaas te Monster en Adviesbureau Natuurlijk Telen te 's Gravenzande het onderzoek uitvoeren. Het PT heeft hiervoor 8.500 euro op tafel gelegd.

Afdeling Communicatie, Arie van Woerden, telefoon 079-3470651 (Bron: Productschap Tuinbouw)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari├źrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl