Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Business Nieuws : 08 Januari 2004 Bedrijven wat pessimistischer dan vorig jaar

De Erbo (EnquÍte Regionale Bedrijfsontwikkeling) een jaarlijks onderzoek, maakt ontwikkelingen in de tijd zichtbaar en maakt het mogelijk Noordwest-Holland te vergelijken met andere regioīs en Nederland als geheel. Over de hele linie zijn voor Noordwest-Holland de volgende conclusies te trekken:

De Erbo geeft een beeld van de regionale economie op vijf indicatoren:omzet, export, investeringenresultaat, rendement en werkgelegenheid. † †

Omzet

In 2003 daalt de omzet landelijk met 1,9% en in Noordwest-Holland met 1,6%. De periode van economische teruggang duurt in onze regio nu dus ruim twee jaar. In de sectoren van het bedrijfsleven is de ontwikkeling verschillend. In de bouwnijverheid bedroeg de afnemende omzet 4,3% (landelijk 6,0%), de groothandel en dienstverlening hadden een omzetverlies van gemiddeld circa 2%, de detailhandel - 1,2% en de landbouw en visserij zit op -1,4%. Alleen de industrie weet de reŽle omzet ongeveer gelijk te houden. In Waterland was de afname van de omzet het sterkst.

Export

Noordwest-Holland is geen uitgesproken exporterende regio. Slechts 9% van de bedrijven exporteert, bij een landelijk aandeel van 13%. De exportgroei in 2003 bedroeg circa 1%.

Resultaat en rendement

Al in 2002 daalde het percentage winstgevende bedrijven onder het gebruikelijke percentage van 90%. In 2003 daalt het aandeel winstgevende bedrijven met 2,7% en komt uit op 86,3%. Het aandeel ondernemers dat het rendement als voldoende kenmerkt in het afgelopen jaar is gedaald met 6,5%. Daarmee is op dit moment nog slechts 66,9% van de ondernemers tevreden met het rendement uit het in de onderneming geÔnvesteerde vermogen. In 1999, op het hoogtepunt van de economische bloei was dat aandeel 82,5%.

Investeringen

In alle sectoren van het bedrijfsleven neemt het aandeel investerende bedrijven af. Ook in Noordwest-Holland, van -4,6% in 2002 naar -3,5% in 2003. De grootste verandering doet zich in 2003 voor in de sector landbouw en visserij. Daar daalde het percentage van 82,1% naar 71,9%. De detailhandel laat ook een forse teruggang zien. Per regio is het beeld echter divers. In West-Friesland en de Kop neemt het investerende bedrijfsleven zelfs iets toe t.o.v. 2002. De andere regioīs laten echter een forse daling zien. De sterkste daling doet zich voor in Waterland.

Werkgelegenheid

In Noordwest-Holland is de werkgelegenheid bij de Erbo-bedrijven met 0,9% gedaald. In Nederland als geheel is dat 1,3%. De regio Noordwest-Holland steekt hier gunstig bij af.

In 2003 vindt de grootste daling plaats bij de industrie (2,1%) en de groothandel (1,3%) en dan vooral bij bedrijven in Waterland en Noord-Kennemerland. De enige sector met een toename is de bouw (0,2% groei). In de detailhandel een daling van 1,1%.

Verwachting 2004

Ondernemend Noordwest-Holland is over 2004 weer iets minder positief gestemd dan over het voorgaande jaar. Over de hele linie straalt de index pessimisme uit over de economische ontwikkeling. Met name de bedrijfstakken die het moeten hebben van binnenlandse bestedingen van consumenten, zoals de detailhandel, dienen voorlopig rekening te houden met lagere omzetten. Toch is er ook een afwachtende houding in te onderkennen. De index bevindt zich nu op het lage niveau van 1993. Dat jaar bleek achteraf het breekpunt van de toenmalige recessie.

Voor meer informatie : de heer drs. M. de Boer, beleidsadviseur Kamer van Koophandel Noordwest-Holland, tel. (072) 519 57 7 (Bron: MKB Noordwest Holland)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl