Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Business Nieuws : 16 Januari 2004 Bedrijfsleven plaatst vraagtekens bij verzwaring beschermingsregime Waddenzeegebied

Het bedrijfsleven, verenigd in VNO-NCW Noord en Noordwest-Holland, kamers van koophandel van Noordwest-Holland, Groningen en Friesland en MKB Noordwest-Holland en MKB-Noord zetten vraagtekens bij de verzwaring van het beschermingsregime die de Waddenprovincies van plan zijn in het Interprovinciaal Beleidsplan Waddenzeegebied (IBW-2) voor te schrijven.

Het bedrijfsleven erkent het belang van natuur- en landschapswaarden, maar roept op reele ruimte te bieden voor versterking van het economische klimaat in het Waddengebied, door dit als ambitie op te nemen in het IBW-2. Economische vitaliteit van de Wadden bepaalt evenzeer de aantrekkelijkheid van dit gebied als ecologische vitaliteit. De noodzaak van duurzame ontwikkeling vraagt ook economische duurzaamheid, dat wil zeggen ruimte en kansen om te ondernemen. Het bedrijfsleven verzoekt de waddenprovincies dit in het IBW-2 op te nemen.

In de Hoofdlijnenbrief van de waddenprovincies is sprake van verzwaring van het beschermingsregime, doordat aan de hoofddoelstelling toegevoegd wordt de intentie tot handhaving van het grootschalig en open karakter van het landschap. De voorrang aan natuur boven andere activiteiten krijgt nog meer nadruk dan nu het geval is. Aan het eventueel toestaan van menselijke economische activiteiten zal de eis van duurzaamheid worden gesteld. Er is blijkbaar geen intentie het aspect duurzaamheid af te stemmen op de uitkomsten van het onderzoek in het Waddenzee Forum, waar de relatie tussen ecologie en economie uitgewerkt wordt voor het Waddengebied.

Het bedrijfsleven in Groningen, Friesland en Noordwest-Holland acht dit een te eenzijdige en onevenwichtige benadering. Zij meent dat de vigerende regelgeving en -handhaving hier reeds aan voldoet. Het is van groot belang dat de economische activiteiten in het Waddengebied een toekomstperspectief houden. Direct en indirect zijn er ca. 40.000 arbeidsplaatsen verbonden met dit gebied. Om de werkgelegenheid te kunnen versterken is vooral een beleid gericht op het stimuleren van economische ontplooiing nodig, in plaats van dit verder in te perken. Een stimulerend beleid spoort met de inzet gericht op behoud en versterking van de arbeidsplaatsen in (Noord-)west Nederland, waar in stimuleringsplannen als Kompas voor het Noorden en Kop en Munt zozeer de nadruk ligt. Een nog stringenter beschermingsbeleid zal afbreuk doen aan de ontwikkelingsdynamiek van de economische kernzones in het Waddenzeegebied, maar ook de economische vitaliteit elders in de Waddenregio, ondermijnen.

Voor meer informatie : Drs. George Freijsen (KvK) tel. 072-5195769 (Bron: MKB Noordwest Holland)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl