Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Business Nieuws : 22 Januari 2004 Aanpak tegenstrijdige regels start in vijf branches

Tijdens een werkconferentie op initiatief van staatssecretaris Karien van Gennip van Economische Zaken over tegenstrijdige regelgeving op 22 januari te Den Haag, maken vertegenwoordigers van ministeries, gemeenten, inspecties, brandweer, arbodiensten en ondernemers vandaag een start met de aanpak van deze problematiek in vijf werkgroepen. Het gaat om werkgroepen in de sectoren Bouw, Metaal, Horeca, Recreatie en Voedseldetailhandel, die in vijf gemeenten of regio's aan de slag zullen gaan. De resultaten van de werkgroepen zullen medio 2004 zichtbaar worden. Het is de bedoeling om de uitkomsten en bevindingen van de werkgroepen (de zogenaamde "best practices") structureel te maken door deze de komende jaren verder uit te rollen in meerdere gemeentes en over meerder sectoren.

Staatssecretaris Van Gennip zal tijdens deze werkconferentie het Convenant "Aanpak Tegenstrijdige Regels" in ontvangst nemen. De convenantpartijen hebben de doelstelling te komen tot eenduidige en heldere eisen voor ondernemers door het bevorderen van samenwerking en afstemming tussen de betrokken instanties. Ook zal effectieve en efficiŽnte toepassing, handhaving en naleving van regels worden bewerkstelligd. De betrokken convenantpartijen zijn vertegenwoordigers van het de ministeries van VWS, SZW, VROM, BZK, OCW en Economische Zaken, MKB-Nederland en VNO-NCW.

Het Meldpunt tegenstrijdige regels, dat in mei 2003 door het Ministerie van Economische Zaken samen met MKB Nederland is opgezet, heeft geresulteerd in melding van 800 knelpunten door ondernemers. De meldingen hebben vooral betrekking op regelgeving rond arbeidsomstandigheden, brandveiligheid, voedselveiligheid, milieukwaliteit, natuurbeheer, bouw en ruimtelijke ordening. Deze meldingen vormen de basis voor de aanpak die nu in gang is gezet om de knelpunten voor ondernemers als gevolg van tegenstrijdige regelgeving op te lossen. (bron: Min. EZ)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl