Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Business Nieuws : 27 Januari 2004 Procesafspraken rondom verbetering zeetoegang bij IJmuiden

Dit is een gezamenlijk persbericht van de ministeries van VenW en VROM, de Provincie Noord-Holland en de Gemeente Amsterdam. Rijk draagt 70 miljoen euro bij aan verbeteringen sluizen IJmond en Noordzeekanaal

Tijdens een bestuurlijk overleg op 21 januari 2004 tussen ministers Peijs en Dekker van Verkeer en Waterstaat en VROM met regiobestuurders van de Gemeente Amsterdam en de Provincie Noord-Holland (Commissaris der Koningin Borghouts en gedeputeerden Mooij en Meijdam van Noord-Holland en burgemeester Cohen en wethouder Van der Horst van Amsterdam) zijn procesafspraken gemaakt rondom de verbetering van de zeetoegang bij IJmuiden. Er is afgesproken om gezamenlijk naar de mogelijkheden voor innovatieve en goedkope oplossingen te zoeken en de financieringsmogelijkheden op een rij te zetten.

In het najaar kan over de resultaten hiervan verder gesproken worden. Het oorspronkelijk plan voor een nieuwe zeesluis die 800 miljoen zou kosten is door het CPB negatief beoordeeld. Rijk, provincie en gemeente benadrukten allen het belang van de zeehavens aan het Noordzeekanaal voor de economie. In totaal bieden de zeehavens aan ongeveer 70.000 mensen werk en wordt er jaarlijks 5 miljard euro verdiend.

Minister Peijs heeft bovendien tijdens het overleg aangegeven de komende jaren totaal 70 miljoen euro uit te trekken voor verbeteringen en groot onderhoud in het Noordzeekanaal en de Voorhaven van het sluizencomplex IJmuiden.

Het groot onderhoud bestaat uit drie projecten. Het eerste is het uitbaggeren van het Noordzeekanaal. Daarnaast wordt het Middensluiseiland ingekort waardoor schepen in de Voorhaven van het sluizencomplex IJmuiden beter kunnen manoeuvreren. Als laatste wordt de zogenaamde 'Hempukkel' verwijderd. De Hempukkel is het oude talud van de Hemspoorbrug waardoor op die plek het Noordzeekanaal smaller is.

Inlichtingen: Anneke Been, Projectbureau Masterplan Noordzeekanaalgebied, tel. 020 - 5234930 (bron: prov. nh)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl