Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Business Nieuws : 03 Maart 2004 Rechter verklaart schadeclaim Vonk niet-ontvankelijk

De bestuursrechter in Alkmaar heeft het beroepsschrift inzake een schadeclaim door de heer D. Vonk niet-ontvankelijk verklaard. De heer Vonk wilde vergoeding van de schade die hij had geleden doordat het hem onmogelijk was standplaats in te nemen op het dorpsplein in De Koog in de zomer van 2001 met zijn verkoopwagen voor broodjes kip. Die schadevergoeding werd door het college van burgemeester en wethouders geweigerd. Het college reageert dan ook met instemming op de uitspraak.

De heer Vonk had eerder al bezwaar gemaakt tegen de weigering door het college. Toen dat niet tot resultaat leidde diende hij een beroepschrift in bij de bestuursrechter in Alkmaar. Deze heeft nu uitspraak gedaan op het door de heer Vonk ingestelde beroep.

De schade werd met name veroorzaakt doordat op het bedoelde plein bouwmaterialen en bouwhekken werden geplaatst in verband met de geplande verbouwing van een pand aan de Dorpsstraat. Deze hekken werden zodanig geplaatst dat het voor de heer Vonk niet goed mogelijk was om gebruik te maken van zijn standplaats. De alternatieven die de gemeente aanwees werden door de heer Vonk als niet goed bruikbaar van de hand gewezen.

De rechtbank heeft besloten het door de heer Vonk ingestelde beroep niet -ontvankelijk te verklaren. Zij overweegt daartoe dat de rechtbank slechts bevoegd is van schadebesluiten kennis te nemen indien zij betrekking hebben op schade die veroorzaakt wordt door de uitoefening van een publiekrechtelijke bevoegdheid.

Daarvan was in het onderhavige geval naar het oordeel van de rechtbank geen sprake. De schade werd veroorzaakt door een feitelijke handeling, namelijk de plaatsing van hekken en materialen, waartegen niet afzonderlijk bezwaar of beroep kon worden ingesteld. Derhalve is het beroep niet ontvankelijk. Daarmee is ook duidelijk dat de gemeente ten onrechte het eerder door de heer Vonk ingediende bezwaarschrift in behandeling had genomen. De rechtbank voorziet zelf in de zaak en verklaart het bezwaar alsnog niet-ontvankelijk. De heer Vonk wordt verwezen naar de burgerlijke rechter.

Commentaar B&W

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft met instemming kennis genomen van de uitspraak van de bestuursrechter. Al tijdens de zitting is door de vertegenwoordiger van de gemeente gewezen op uitspraken van de bestuursrechter, waarin deze de uitoefening van een publiekrechtelijke bevoegdheid als basis beschouwde voor de bevoegdheid van een over het schadebesluit oordelende bestuursrechter.

Het college ging er echter van uit dat de bouwvergunning die verleend was voor een pand in de Dorpsstraat (en die leidde tot de plaatsing van de bouwmaterialen en hekken) als de vereiste uitoefening van een publiekrechtelijke bevoegdheid kon worden beschouwd.

Dat oordeel is nu door de bestuursrechter gecorrigeerd. De plaatsing van bouwhekken en materialen wordt gezien als het schadeveroorzakende feit. En die plaatsing kan blijkbaar niet worden gezien als een besluit, c.q. als uitoefening van een publiekrechtelijke bevoegdheid.

Het college blijft overigens bij zijn standpunt dat de schade in hoofdzaak is veroorzaakt door het feit dat de heer Vonk geen gebruik wilde maken van redelijke - door de gemeente aangeboden - alternatieven. (Bron: Gemeente Texel)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl