Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Business Nieuws : 09 April 2004 Administratieve lasten voor bedrijven met bijna half miljard omlaag

De regels voor het bedrijfsleven die op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid liggen, worden flink verminderd. Op dit moment liggen er voorstellen die leiden tot een afname van de regels met ongeveer 19 procent. De administratieve lasten voor bedrijven gaan hierdoor met 472 miljoen euro omlaag. Dat hebben minister De Geus en staatssecretaris Rutte van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer laten weten.

Het kabinet heeft bij zijn aantreden in 2003 afgesproken dat de regelgeving voor bedrijven in deze kabinetsperiode moet afnemen met een kwart. In de periode 1995-2002 is op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid al een afname van de regelgeving bereikt van 13 procent. Daarbovenop hebben De Geus en Rutte voorstellen gedaan die een vermindering betekenen van ongeveer 19 procent van een totaal bedrag van 2,5 miljard euro aan lasten. Meer dan een derde (36 procent) van de regelgeving heeft een geheel of gedeeltelijk internationale herkomst.

De winst vanaf 2002 bevindt zich vooral op het terrein van de arbeidsomstandigheden. Staatssecretaris Rutte laat nagaan welke nationale regels, die verder gaan dan de Europese regelgeving, kunnen verdwijnen. Ook komen er minder regels door voor kleine bedrijven per branche met standaard risico-inventarisaties en -evaluaties te werken. Zij kunnen de risico-inventarisaties en -evaluaties direct van Internet afhalen en invullen.

Verder doet het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid mee aan een project om tegenstrijdige regels van verschillende instanties (arbeidsinspectie, arbodiensten, brancheorganisaties) op het gebied van het arbeidsomstandighedenbeleid op te sporen en te verminderen. Gebleken is dat als de informatievoorziening over arbeidsomstandigheden verbetert, de regeldruk die bedrijven ervaren, vermindert. Ook door de afschaffing van het verplichte werkoverleg worden de administratieve lasten minder.

Op het terrein van de werknemersverzekeringen is een grote operatie in gang gezet. De administratieve regelgeving wordt minder doordat werkgevers straks nog maar met een loket - de belastingdienst - te maken krijgen als het gaat om het betalen van premies en belasting. Op dit moment int UWV de premies nog. Ook door de afschaffing van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen nemen de regels af.

De regelgeving op het gebied van de arbeidsmarkt is door de afschaffing van de Wet stimulering arbeidsdeelname minderheden verminderd. Hierdoor hoeven werkgevers niet langer de etnische achtergrond van hun werknemers te registreren. De Wet basisvoorziening kinderopvang leidt door de vervanging van bestaande regelgeving tot een lastenverlichting.

Bij de vereenvoudiging van de Arbeidstijdenwet wordt overwogen de bestaande wettelijke verplichting te laten vervallen om het dienstrooster of wijzigingen daarin ten minste 28 dagen van te voren aan de werknemer kenbaar te maken.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zal een uiterste inspanning leveren om nog in deze kabinetsperiode 25 procent reductie te kunnen realiseren. (bron: Min. SZW)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl