Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Business Nieuws : 14 Mei 2004 Uitvoeringsprogramma Biologische en duurzame land- en tuinbouw Noord-Holland 2004-2007

Gedeputeerde Staten stemden 13 mei in met het Uitvoeringsprogramma Biologische en duurzame land- en tuinbouw Noord-Holland 2004-2007. Het dagelijks bestuur van de provincie wil hiervoor per jaar een bedrag van Ä 1 miljoen uittrekken. Voor dit jaar is het geld beschikbaar. Voor de komende jaren 2005-2007 worden de bedragen hiervoor afgewogen in de provinciale begroting. Provinciale Staten moeten nog hun fiat aan het plan geven.

De provincie Noord-Holland wil het milieuvriendelijk ondernemen in de land- en tuinbouw actief stimuleren, zo staat in het collegeprogramma. Haar doelstelling is ambitieus. Het streven is 6% biologische teelt in 2007 en verdere vermindering van de milieubelasting van de reguliere bollenteelt en de glastuinbouw. Om dit te bereiken is eerst een uitvoeringsplan opgesteld. Daarin werd geÔnventariseerd waar de knelpunten zitten bij de biologische en duurzame teelt. De provincie organiseerde daartoe zes pannelbijeenkomsten met boeren, tuinders, handelspartijen, onderzoekers, maatschappelijke organisaties en projectuitvoerders. Tijdens die werkbijeenkomsten kwamen de knelpunten, kansen en projectsuggesties uit de praktijk op tafel.

De knelpunten bij de biologische teelt blijken vooral te zitten bij de afzet, die stagneert. Projecten die de afzet kunnen vergroten, maken dus kans op subsidie. Te denken valt aan regionale supermarkten die acties ontwikkelen om biologische producten te promoten. Of bijvoorbeeld aan organisaties die op scholen jonge consumenten biologische producten laten proeven. Ook de biologisch melkveehouderij en de akkerbouw (die een belangrijk Noord-Hollands product als kool verbouwt) kunnen projecten met verzoek om subsidie indienen. Verder denken Gedeputeerde Staten aan innovatieve projecten die bijvoorbeeld problemen bij het bewaren van producten oplossen. Nieuwe ideŽen zijn van harte welkom.

Bij de reguliere bollenteelt en glastuinbouw gaat het om verder terugdringen van de milieubelasting. Te denken valt aan projecten gericht op energiebesparing, vermindering van CO2-uitstoot, vermindering van lichthinder en vermindering van gebruik van bestrijdingsmiddelen en meststoffen

Op 2 juni a.s. bespreekt de adhoc werkgroep 'Duurzame landbouw' van Provinciale Staten het uitvoeringsplan van Gedeputeerde Staten met een aantal betrokken partijen. Aan de hand daarvan adviseert de werkgroep Provinciale Staten.

Na de zomer zullen Provinciale Staten al dan niet hun goedkeuring geven aan het plan. Zijn zij het er mee eens dan kan de subsidieregeling half oktober in werking treden. Meer informatie over de voorwaarden rond de subsidieregeling zijn tegen die tijd te vinden op het speciale subsidieloket van www.noord-holland.nl. (bron: prov. nh)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl