Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Business Nieuws : 12 Juli 2004 Wetsvoorstel kinderopvang door Eerste Kamer aangenomen

De Eerste Kamer heeft het Wetsvoorstel kinderopvang aangenomen. Met de Wet kinderopvang wordt een nieuwe manier van financiering van de kinderopvang geregeld. De wet gaat ervan uit dat ouders, werkgevers en overheid gezamenlijk de kosten van de opvang dragen. De werkgeversbijdrage is vrijwillig.

Met de Wet kinderopvang willen minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, staatssecretaris Ross-Van Dorp van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en staatssecretaris Wijn van Financien de omvorming stimuleren van de kinderopvangsector naar een sector die de ouders meer keuzevrijheid biedt en die meer marktwerking heeft.

Ouders krijgen voortaan zelf, via de Belastingdienst, het bedrag dat de overheid bijdraagt aan de kosten voor opvang in handen. Directe subsidiering van instellingen komt hiermee te vervallen. Kinderopvanginstellingen zullen gaan concurreren op prijs en kwaliteit. Ouders kunnen namelijk kiezen voor een andere opvanginstelling als de prijs te hoog is of als ze niet tevreden zijn over de kwaliteit.

Ouders met een inkomen tot 45.000 euro die geen bijdrage in de kosten voor kinderopvang van hun werkgever krijgen, zullen hiervoor blijvend gedeeltelijk financieel worden gecompenseerd. De compensatieregeling voor inkomens tussen de 45.000 en de 78.000 euro wordt vanaf 2006 trapsgewijs afgebouwd. Vanaf 2009 houden alleen ouders met een inkomen tot 45.000 blijvend recht op een gedeeltelijke compensatie.

Naar verwachting zal in 2005 68 procent van alle werknemers een bijdrage voor kinderopvang van hun werkgever kunnen krijgen. Het streefcijfer voor 2008 is 90 procent. Minister De Geus zal in 2006 bekijken of meer werkgevers zijn gaan bijdragen aan kinderopvang. Is dat niet in voldoende mate het geval dan beziet de minister in overleg met de Tweede Kamer opnieuw of er extra maatregelen genomen moeten worden.

In de wet worden niet langer specifieke kwaliteitseisen aan de kinderopvang gesteld. In de wet zijn alleen globale normen opgenomen, namelijk dat er aandacht besteed wordt aan onder andere het aantal kinderen per leidster, de groepsgrootte en de opleiding van de beroepskrachten. Hierdoor krijgt de sector meer ruimte zelf regels op te stellen om ervoor te zorgen dat kinderopvanginstellingen voldoen aan de wettelijke eis om verantwoorde kinderopvang aan te bieden. Ondernemers dienen wel veiligheids- en gezondheidsrisico s te inventariseren. De kinderopvangondernemer mag verder alleen van adviezen van de oudercommissie afwijken als hij schriftelijk motiveert waarom hij dat - in het belang van de kinderopvang - doet. Door vermindering van het aantal regels zullen de administratieve lasten voor ondernemers dalen, wat ook een gunstig effect op de prijs van kinderopvang kan hebben.

De Wet kinderopvang gaat in per 1 januari 2005. (bron: Min. SZW)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl