Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Business Nieuws : 16 September 2004 Europese aanbesteding havengebonden Bedrijventerrein Kop van Noord-Holland bij Kooypunt

Haven in Zicht?

Het Gewest Kop van Noord-Holland heeft de eerste stap gezet van een Europese aanbesteding voor het ontwikkelen en het aanleggen van het Regionaal Havengebonden Bedrijventerrein Kop van Noord-Holland bij Kooypunt. Het doel van deze aanbestedingsprocedure is een private partner te selecteren die samen met de gemeente Den Helder en mogelijk andere overheden het project wil realiseren. Nog maar twee jaar geleden heeft Kop & Munt het initiatief genomen om de mate van interesse vanuit de markt in en de haalbaarheid van de aanleg van een binnenhaven te onderzoeken. Begin 2005 kunnen de gemeenten Den Helder en Anna Paulowna al een besluit nemen over de planuitwerking, de manier van samenwerken en de verdeling van het risico tussen overheden en particuliere partijen.

Eind dit jaar zullen vijf offertes door de stuurgroep Regionaal Havengebonden Bedrijventerrein Kop van Noord-Holland zijn ontvangen. Er zal door de stuurgroep een advies worden opgesteld over de aanbiedingen. Dit advies en het voorgenomen besluit tot gunning zal via het Gewest Kop van Noord-Holland worden aangeboden aan de gemeenteraden van Anna Paulowna en Den Helder.

Europese aanbesteding, de lakmoesproef

De locatie voor de regionale binnenhaven ligt op het grondgebied van de agrarische gemeente Anna Paulowna. De gemeenteraad van deze gemeente onderschrijft het belang van een binnenhaven; het kan beslist een stimulans zijn voor een krachtige economische ontwikkeling in de Kop. Het plan kan ook tot uitvoer gebracht worden als er aan een aantal voorwaarden is voldaan. Een van die voorwaarden is dat het een economisch haalbaar plan is. De aanbesteding is er dan ook op gericht om een private partij te selecteren die risico wil dragen en financieel participeert in de ontwikkeling en de exploitatie. Dit is een stevig antwoord op de vraag naar haalbaarheid.

Behalve de vragen over realiteit en economische haalbaarheid van een binnenhaven dienen er ook nog vragen beantwoord te worden over de omvang van de ontwikkeling en de consequenties voor de omgeving. Alle antwoorden zijn straks te vinden in de planuitwerking en de mate waarin een private partij een financieel risico wil dragen.

Meer informatie op de website www.kopenmunt.nl

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl