Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Business Nieuws : 23 November 2004 Tweede fase Europese aanbesteding binnenhaven Kooypunt gestart

Vijf marktpartijen zijn geselecteerd om deel te nemen aan de tweede fase van de aanbestedingsprocedure voor de aanleg van het Regionaal Havengebonden Bedrijventerrein Kop van Noord-Holland. De vijf gekwalificeerde marktpartijen zijn door het Gewest Kop van Noord-Holland, dat namens de gemeente Den Helder de procedure in gang heeft gezet, uitgenodigd om een voorlopig stedenbouwkundig ontwerp voor de binnenhaven Kooypunt te maken. De inschrijvers krijgen tijdens een besloten plenaire informatiebijeenkomst nadere uitleg. Belangrijk bij een Europese aanbesteding is namelijk dat alle vijf partijen over dezelfde informatie moeten kunnen beschikken. Op 14 december loopt de inzendingstermijn af.

De stuurgroep die het proces begeleidt, is uiterst tevreden over de kwaliteit van de inschrijvers. In deze tweede fase doen de volgende bedrijven mee al dan niet als consortium: Ballast Nedam samen met Gemeentewerken Rotterdam, Dura Vermeer Groep samen met IPEM, DEC en Vries en Van der Wiel (Combinatie Kooizigt), Heijmans Infrastructuur, KWS samen met Grontmij (Combinatie WaterWerk) en Ooms Avenhorn samen met Boskalis en Oranjewoud. Deze vijf marktpartijen gaan zich verder buigen over de aanleg van een binnenhaven op de locatie Kooypunt Zuidoost die aan de zuidzijde grenst aan de spoorlijn, aan de noordkant aan de N99 en aan de westkant aan het Noordhollandsch Kanaal. Het totale bedrijventerrein heeft een bruto oppervlakte van maximaal 90 hectare dat in fases wordt ontwikkeld. De gemeente Anna Paulowna heeft al op circa 83 hectare het voorkeursrecht gevestigd.

Marktonderzoek

Als onderdeel van de aanbesteding wordt aan de marktpartijen gevraagd om een marktonderzoek uit te voeren. Voor het Gewest Kop van Noord-Holland en de regiogemeenten, met name Anna Paulowna, is het belangrijk om van te voren te weten of bedrijven zich daadwerkelijk op het watergebonden bedrijventerrein gaan vestigen. Het euvel bij marktonderzoeken is dat alleen de interesse in vestiging gepeild wordt, concrete toezeggingen worden zelden gedaan. De inschrijvers worden daarom gevraagd in hoeverre zij bereid zijn om risicodragend te participeren in de aanleg, de exploitatie en het beheer van het Regionaal Havengebonden Bedrijventerrein Kop van Noord-Holland.

De gemeente Den Helder zal financieel deelnemen in de publiek private samenwerking. De provincie is bereid bij te dragen in de investeringen van de publieke infrastructuur. De gemeente Anna Paulowna verleent haar medewerking op planologisch gebied.

Noodzakelijke ontwikkeling

De havenontwikkelingen en de toename van een veeleisende wet- en regelgeving in de laatste tien jaar laten zien dat bakens verzet moeten worden om de havenfunctie van Den Helder te behouden. De regio ziet de noodzaak voor een herstructurering van de zeehaven van Den Helder en voor uitbreiding van de havenactiviteiten. Hoewel het ook economisch noodzakelijk is om de haven van Den Helder en de daarbij behorende bedrijfsactiviteiten in zeewaartse richting uit te breiden, is op korte termijn uitbreiding achter de sluizen nodig dus landinwaarts.

Met de aanleg van het Regionaal Havengebonden Bedrijventerrein ontstaat een maritiem bedrijfspark dat als een belangrijke economische versterking van de Noordkop kan fungeren. De ligging ten opzichte van Den Helder Airport, de Rijkswegen N9 en N99 en de verbinding met de zeehaven van Den Helder zorgen voor een optimale bereikbaarheid.

Economisch speerpunt

Een van de zes doelstellingen van Kop & Munt is het verbeteren van de kwaliteit van de bedrijfsomgeving. De aanleg van een nat-bedrijventerrein is in een waterrijk gebied als de Kop van Noord-Holland dan ook geen vreemde ontwikkeling. Kop & Munt is niet voor niets een regionaal economisch stimuleringsprogramma en heeft in nauwe samenwerking met de provincie, de negen gemeenten in de Kop van Noord-Holland zowel afzonderlijk als in Gewestverband en andere organisaties die zich bezighouden met economische ontwikkelingen in dit gebied al veel gerealiseerd als het gaat om het behoud en het creŽren van werkgelegenheid.

Met zijn allen de schouders eronder houdt de Kop boven water!

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl