Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Business Nieuws : 12 Januari 2005 CNB-voorzitter: Wereldaanbod sierteeltproducten speelt Nederlandse productie steeds meer parten

"Wereldaanbod sierteeltproducten speelt Nederlandse productie steeds meer parten"

Gerard Brouwer tijdens algemene ledenvergadering CNB:

De sierteeltsector maakt een moeilijke periode door, maar ook andere delen van de agrarische sector kampen met soms dramatisch lage prijzen voor de producten. In zijn toespraak tot de algemene ledenvergadering van CNB noemde CNB-voorzitter Gerard Brouwer de haperende Japanse economie en de zwakke Amerikaanse dollar belangrijke oorzaken van de huidige malaise in de bollensector.

Volgens Gerard Brouwer zijn het echter niet de enige oorzaken. Ook het wereldaanbod aan sierteeltproducten, met name producten die qua aanvoerperiode en prijsrange rechtstreeks concurreren met veel bolgewassen, neemt nog steeds toe en die productie vindt plaats tegen arbeidskosten die een fractie zijn van die in Nederland. Geconstateerd werd dat de Nederlandse productie geen kans gezien heeft zich tijdig aan te passen aan veranderingen c.q. de afzet op belangrijke afzetmarkten.

De CNB-voorzitter benadrukte, dat ook bij CNB de gevolgen daarvan op vrijwel alle terreinen merkbaar zijn. Zowel in de kernactiviteiten bemiddeling, veiling en koel- en preparatiebedrijf als in de deelnemingen zijn de resultaten lager en zelfs soms negatief. Een reeks van maatregelen zijn of worden getroffen om de continuÔteit op termijn te waarborgen.

Over de discussies rond het voortbestaan van het PT constateerde Gerard Brouwer dat veruit de meeste vakgenoten het van groot belang vinden, dat een productschap blijft bestaan. Wel vond hij dat de omstandigheden waarbinnen geopereerd moet worden, de laatste jaren nogal gewijzigd zijn. Daarbij werd gedoeld op de zeer snelle schaalvergroting die heeft plaatsgevonden, een overheid die zich herbezint op haar taken, de verdergaande individualisering in de samenleving en de sterk afnemende inkomsten van het PT. De dringende oproep tot herziening van taak en functie van de collectiviteit komt dan ook zeker niet te vroeg. Volgens de CNB-voorzitter is het echter zeer raadzaam eerst overeenstemming te bereiken over de vraag welke onderdelen nog in de collectiviteit thuishoren en dan pas vast te stellen welke heffing daar bij hoort. Niet uitgesloten dient te worden dat een substantiŽle verlaging van de heffing als startvoorwaarde wordt opgenomen.

Over de vergadering zelf valt te melden, dat deze druk bezocht werd. De bestuursleden Kees Koomen en Hans Oudshoorn werden bij acclamatie herkozen, terwijl Sigge van der Veek de plaats inneemt van Boudewijn van Eerdenburg. De aanbieding van de balans en winst- en verliesrekening leverde evenmin problemen op. Wel waren er de nodige vragen over het reilen en zeilen van het koel- en preparatiebedrijf van CNB in Bovenkarspel en de plannen rond het stopzetten van de veilingklok. Meer over deze 28ste ledenvergadering van CNB in BloembollenVisie van 20 januari aanstaande. (Bron: BloembollenVisie)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl