Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Business Nieuws : 12 Januari 2005 Economisch dieptepunt bereikt, groei ondernemersvertrouwen voor 2005

De ERBO (Enquête Regionale Bedrijfsontwikkeling) een jaarlijks onderzoek, maakt ontwikkelingen in de tijd zichtbaar en maakt het mogelijk Noordwest-Holland te vergelijken met andere regio´s en Nederland als geheel. De ERBO geeft een beeld van de regionale economie op vijf indicatoren: omzet, export, resultaat & rendement, investeringen en werkgelegenheid.

Over de hele linie zijn voor Noordwest-Holland de volgende conclusies te trekken:

Ondernemersvertrouwen voor 2005

Er is in 2004 een einde gekomen aan een dalend ondernemersvertrouwen in zowel Nederland als Noordwest-Holland. De stijging van het ondernemersvertrouwen in 2004 bedraagt zowel in Noordwest-Holland als in Nederland circa 11 punten. Alleen in de regio Kop van Noord-Holland zijn de ondernemers in 2004 pessimistischer gestemd dan in 2003. In de andere regio´s stijgt het ondernemersvertrouwen, het meest in de regio Waterland. In deze regio is de in 2003 opgelopen achterstand op de andere regio's volledig ingelopen. De groothandel heeft, met een ondernemersvertrouwen van 77,9 in 2004, de hoogste score van Noordwest-Holland. Dit geldt ook voor het landelijk gemiddelde. De ondernemers in de landbouw en visserij zijn met een index van -26,3 in Noordwest-Holland het meest negatief gestemd over de nabije toekomst. De landelijke score van 3,1 in de landbouw steekt hier nog betrekkelijk gunstig bij af. Andere sectoren met een lage score zijn de bouw en de detailhandel.

Omzet

De omzetontwikkeling in Nederland vertoont vanaf 2002 een dalende lijn tot 2004. In het afgelopen jaar blijft de reële omzet, de omzet die voor de prijsontwikkeling gecorrigeerd is, met een daling van 0,1% vrijwel stabiel. Er is duidelijk sprake van een breekpunt in de ontwikkeling. In Noordwest-Holland zette de economische recessie in 2001 een jaar later in dan in Nederland. Met een daling van de reële omzet van -1,2% duurt de negatieve ontwikkeling hier in 2004 nog voort. Op basis van de lange termijnontwikkeling, het landelijke beeld, de cijfers van bepaalde sectoren en de verwachtingen voor 2005 kan worden vastgesteld dat hiermee het dieptepunt is bereikt.

Export

Het bedrijfsleven in Noordwest-Holland is niet uitgesproken exporterend. Slechts 8,6% van de bedrijven exporteert, bij een landelijk aandeel van 12,7%. In de jaren 1999-2003 verloopt de ontwikkeling van de reële export parallel aan de landelijke ontwikkeling. Jaren van toename en afname van de reële export wisselen elkaar af. Het jaar 2004 wijkt af van dit beeld. De reële export in Noordwest-Holland daalt met 0,8%, terwijl de landelijke ontwikkeling van de reële export een stijging laat zien van 1,5%.

Resultaat en rendement

In 2002 daalde het percentage winstgevende bedrijven voor het eerst onder het gebruikelijke percentage van 90%. Zowel in Nederland als geheel als in Noordwest-Holland bleef het aandeel winstgevende bedrijven nadien dalen. Momenteel is circa 81,5% van de bedrijven winstgevend, zowel in onze regio als gemiddeld in Nederland. Opvallend is dat in Nederland de afname in 2004 kleiner wordt (-1,1%), terwijl die in Noordwest-Holland toeneemt tot -4,3%. De daling van het rendement bedraagt in 2004 voor Noordwest-Holland -8,2% en in Nederland -2,0%. Het lijkt erop dat de rendementsbeoordeling met circa 59% tevreden ondernemers het dieptepunt heeft bereikt.

Investeringen

Sinds de daling van de investeringen vanaf 2000 is er in 2004 weer een positieve ontwikkeling zichtbaar. De stijging van het aandeel investerende bedrijven vormt een impuls voor de economische ontwikkeling in onze regio. Noordwest-Holland zit met een aandeel investerende bedrijven van 64,5% ongeveer 5% boven het landelijk gemiddelde (59,3%).

Het aandeel investerende bedrijven per regio ligt dicht bij elkaar. Alleen in de regio West-Friesland zien we in 2004 een daling van het aandeel investerende bedrijven. De sector landbouw en visserij is traditioneel de sector waar de meeste bedrijven investeren. Vanaf 2003 is dat aandeel in twee jaar fors gezakt van ruim 80% tot ongeveer 65%. Dit is voor de ontwikkeling van de sector een verontrustend teken.

Werkgelegenheid

De werkgelegenheid bij de ERBO bedrijven in Noordwest-Holland laat in 2004 een bescheiden positieve ontwikkeling zien. Na de daling van 2003 is de werkgelegenheid in 2004 in Noordwest-Holland weer met 0,4% gestegen. Dit in tegenstelling tot de landelijke ontwikkeling die een daling van 0,6% vertoont. Vanaf het begin van de periode van recessie in 2001/2002, is de werkgelegenheid in onze regio opmerkelijk stabiel gebleven bij de ERBO bedrijven. Alleen in de sector industrie daalde de werkgelegenheid in 2002 en 2003. In 2004 blijft ook hier de werkgelegenheid stabiel.

Economische ontwikkeling op middellange termijn

Op middellange termijn komt voor de ERBO indicatoren de economische conjunctuurcyclus goed naar voren. Goed te zien is het aantrekken van de economie na de recessie aan het begin van de jaren negentig, de hoogconjunctuur eind jaren negentig en de recessie aan het begin van deze eeuw. Op basis van de middellange termijn grafieken is ook goed te zien dat het dieptepunt van de recessie voorbij is en de economie weer begint aan te trekken.

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de heer M. de Boer, beleidsadviseur Kamer van Koophandel Noordwest-Holland, tel. 072-5195776 of mevr. Ch. Zeilstra, communicatiemanager, tel. 072-5195795.

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl