Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Business Nieuws : 16 Februari 2005 Verruiming kredietmogelijkheden voor het MKB

Kleine ondernemers kunnen vanaf december 2004 profiteren van een hogere staatsgarantie bij de financiering van hun investeringen. Het maximaal gegarandeerde deel van borgstellingen tot 100.000,- euro wordt verhoogd van 67 procent naar 80 procent.

Doel van de Borgstellingregeling voor het Midden- en Kleinbedrijf (BBMKB) is een betere toegang tot de kapitaalmarkt voor het gehele MKB. Het Ministerie van Economische Zaken stelt zich daarbij borg voor een deel van het door de bank te verlenen krediet. Voor banken zijn dergelijke zekerheden belangrijk bij kredietverlening. Een borgstelling van EZ kan een eventueel tekort aan zekerheden compenseren, waardoor het gewenste bankkrediet toch kan worden verstrekt. Jaarlijks worden zo n 2500 ondernemers geholpen met een door EZ gegarandeerd en door banken uitgevoerd krediet; daarbij verlenen de banken in totaal voor ongeveer 360 miljoen euro aan garantiekredieten.

Het klimaat om als ondernemer klein zakelijk krediet te verkrijgen is in de afgelopen jaren verslechterd. Dit komt enerzijds door de economische laagconjunctuur, anderzijds door de, voor banken, ongunstige kosten-baten verhouding bij de kleinere kredieten door de relatief hoge administratiekosten. Het gebruik van de BBMKB voor de klein zakelijke kredieten (onder de 100.000,- euro) neemt daardoor af. Om de beschikbaarheid van dergelijke kredieten te stimuleren is nu het maximaal gegarandeerde deel van de borgstellingkredieten verhoogd van 67 naar 80 procent. Hiermee wordt het aantrekkelijker voor banken om kredieten te verstrekken en daardoor makkelijker voor ondernemers om hun onderneming te financieren. (bron: Min. EZ)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl