Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Business Nieuws : 05 Oktober 2005 Chartworx Holland ontwikkelt GIHS Waddenzee

Chartworx Holland ontwikkelt Gebiedsgericht Integraal Handhavings Informatie Systeem voor Waddenzee (GIHS Waddenzee) in opdracht van het Servicepunt Handhaving Waddenzee.

In de Planologische Kernbeslissing Waddenzee (PKB Waddenzee) is het rijksbeleid voor de Waddenzee vastgelegd. Dit beleid is gericht op de duurzame bescherming en ontwikkeling van de Waddenzee als natuurgebied en behoud van het unieke open landschap. Uiteraard zijn meer nationale en internationale wetten en verdragen van toepassing op dit gebied o.a. in Europees Unie verband de Habitat richtlijn 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitat en de wilde flora en fauna en de Vogelrichtlijn 1979 inzake het behoud van de vogelstand. Daarnaast valt de Waddenzee onder de zogenaamde Ramsar Conventie. Dit internationale verdrag werd in 1971 afgesloten en was de eerste aanzet om de vogels in waterrijke gebieden (zogenaamde wetlands) van internationale betekenis te beschermen.

Om te controleren of alle regels en wetten op het Wad worden nageleefd, vinden er voortdurend controles plaats. Dit gebeurt door verschillende partijen. Er worden controles uitgevoerd door onder andere de drie Waddenprovincies, het KLPD Waterpolitie, de regiopolitie, het ministerie van LNV, Rijkswaterstaat, de Koninklijke Marine en de douane. Om hun werkzaamheden onderling beter af te stemmen, werken ze sinds 1996 samen via het Wadden Handhavings Overleg (WHO).

Voor een betere samenwerking tussen alle controlerende en handhavende partijen op de Waddenzee is het Servicepunt Handhaving Waddenzee (Seph Waddenzee) opgericht. De belangrijkste taak van dit servicepunt is het coördineren van samenwerking en informatie-uitwisseling tussen alle betrokken partijen.

Hiervoor is door het WHO ook een zogenaamd Handhavings Uitvoerings Methode (HUM) ontwikkeld. De HUM stelt relevante informatie voor alle medewerkers beschikbaar.

Door het Servicepunt Handhaving Waddenzee te Leeuwarden is opdracht gegeven aan Chartworx Holland voor het ontwikkelen van een Geografisch Informatie Systeem, ter ondersteuning van de HUM, waarmee aan boord van schepen van betrokken instanties naleving van de toepasselijke wetten en regelgeving kan worden gecontroleerd. Dit Gebiedsgericht Integraal Handhavings Informatie Systeem voor de Waddenzee (GIHS Waddenzee) geeft, per aangegeven gebied, informatie met betrekking tot de voor een bepaald gebied van de Waddenzee van toepassing zijnde wetten en regels, de instanties gerechtigd maatregelen te nemen tegen overtreders en ondersteuning bij het administratief afhandelen van de overtredingen. Benodigde gegevens voor de bewijsvoering inclusief informatie verkregen via radar en Automatisch Identificatie Systeem (AIS) worden automatisch vastgelegd. Daarnaast zal het systeem eveneens in staat zijn informatie in de vorm van foto's, video en geluidsfragmenten te tonen en op te slaan. Het systeem zal mogelijk worden uitgebreid met bijvoorbeeld standaard processen-verbaal, rapporten, een database en een mogelijkheid voor intra web. Het zal een belangrijk hulpmiddel zijn bij het werk van de opsporingsdiensten.

Het systeem kan worden aangesloten op alle navigatie sensoren en zal worden ondersteund door C-MAP CM 93/3 ISO 19379 gecertificeerde kaarten.

Het systeem zal worden geïnstalleerd op daarvoor in aanmerking komende schepen van de instanties betrokken bij toezicht houden in de Waddenzee.

(Bron: Chartworx Holland BV www.chartworx.com)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl