Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Business Nieuws : 26 April 2006 Uitvoering afspraken duurzame gewasbescherming goed op stoom

De implementatie van het Convenant Duurzame Gewasbescherming verloopt voorspoedig. Dit schrijft LNV-minister Veerman vandaag mede namens staatssecretaris Van Geel van Milieu in een brief aan de Tweede Kamer. De implementatie van het Convenant vindt plaats op basis van 26 afspraken die in 2003 zijn vastgelegd. Alle afspraken worden uitgevoerd en er is een goede samenwerking tussen de partijen in het convenant. Met name als het gaat om het behalen van milieuwinst door innovatie en stimulering van ge´ntegreerde gewasbescherming worden goede resultaten geboekt. Voorbeelden hiervan zijn het project 'Schone bronnen, nu en in de toekomst', dat moet leiden tot het opheffen van knelpunten in de drinkwatervoorziening en de kwaliteit van het oppervlaktewater, en het project 'Telen met toekomst', dat knelpunten moet wegnemen in de kennis over ge´ntegreerde gewasbescherming.

Eind 2006voeren de convenantspartners een tussentijdse evaluatie uit van het Convenant waaruit zal blijken hoe ver de milieubelasting al is teruggebracht en of aanpassing van de afspraken nodig is. Bij deze evaluatie zal gebruik worden gemaakt van de tussentijdse evaluatie die het Milieu en Natuur Planbureau (NMP) op dit moment uitvoert van de Nota Duurzame Gewasbescherming. Het MNP maakt hierbij gebruik van de Nationale Milieu Indicator (NMI) en van waterkwaliteitsmetingen. In 2006 zetten de convenantspartijen onder andere sterk in op kennisontwikkeling en kennisverspreiding, en op de certificering van telers en gewasbeschermingshandel. Verder gaat de overheid in 2006 over tot het openbaar maken van residuonderzoeken op het gebied van gewasbeschermingsmiddelen.

Het Convenant Duurzame Gewasbescherming staat onder voorzitterschap van de heer J.G.M. Alders en bestaat uit de volgende partijen: ministerie van LNV, ministerie van VROM, LTO Nederland, Plantum NL, Nefyto, Agrodis, Vewin, en Unie van Waterschappen. (Bron: BloembollenVisie)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari├źrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl